Statistikkgrunnlag

Finans Norge samler inn data fra våre medlemsselskaper. På denne siden kan du laste ned våre datasett.

Arbeidsliv

Forhandlingsstatistikken: 

Forklaring av forhandlingsstatistikken:

Tabell 1, 2 og 13: Tall for året navngitt i tittel på datasettet og tall fra året tidligere. 

Tabell: Tall fra november året navngitt i tittel på datasettet. 

 

Tabell 1. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.

Tabell 2. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for identiske personer etter kjønn og bedriftstype. Kroner og endring i prosent.

Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 3b. Heltidsansatte, ikke trinnplasserte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 4. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstyper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 5. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper etter bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 6. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, etter aldersgrupper og utdanningsgrupper. Kroner

Tabell 7. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Kroner

Tabell 7b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ansatte per november for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrke. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 9. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, i grupper etter bedriftens størrelse og yrke. Kroner

Tabell 10. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter yrke, etter månedslønn per november. Prosent

Tabell 11. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per november 2021, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftens størrelse. Antall

Tabell 12. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per november. Antall

Tabell 12b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. Antall

Tabell 14. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 15. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner

Tabell 16. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per november, etter kjønn og bedriftstype. Kroner

Tabell 17. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper per november. Prosent

Tabell 18. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per november, etter bedriftstype og i grupper etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner

Tabell 19. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per november. Antall

Tabell 19b. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per november for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per november. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. Antall

Tabell 21. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per november, etter yrke og sektor

Tabell 22. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per november, etter yrke og sektor

Tabell 23. Antall regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per november, etter yrke og enkelte faggrupper

Tabell 23b. Antall ikke regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per november, etter yrke og enkelte faggrupper                                

Tabell 23c. Antall ledere i bank- og forsikringsvirksomhet per november, etter yrke og enkelte faggrupper  

Sykefravær:
Lurer du på noe om arbeidslivsstatistikken? Kontakt oss gjerne.

Skadeforsikring

Premiestatistikk: 

Skadestatistikk:

Årlig statistikk:

Interaktiv statistikk (kvartalvis):

Lurer du på noe om skadestatistikken? Ta gjerne kontakt.
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon