Om Finans Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. 

Bro. Foto.

Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere.

Medlemskap i Finans Norge

Gjennom medlemskapet i Finans Norge får du:

  • innflytelse i Finans Norge og finansnæringen. Du blir en del av de næringspolitiske prosessene og kan være med å avgjøre våre standpunkt
  • deltagelse i arbeidslivsspørsmål, representasjon i tarifforhandlinger
  • innsikt, kompetanse og kunnskap gjennom å delta på kurs, konferanser og møteplasser hvor blant annet faglige problemstillinger diskuteres
  • deltagelse i tvisteløsninger og felles infrastruktur
  • tilgang til finansjuridisk bistand
  • tilgang til arbeidsrettslig bistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett
  • medlemsservice

Medlemskap i Finans Norge er åpent for alle banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

Finans Norges medlemsbedrifter

Finans Norge-fellesskapet

I tillegg til det næringspolitiske og arbeidslivspolitiske arbeidet i Finans Norge, ivaretar vi viktige roller og oppgaver både for samfunnet og finansnæringen. I Finans Norge-fellesskapet har vi følgende andre organ:

Broen som symbol i logoen

Broen er valgt som symbol i vår logo fordi vi ønsker å være brobygger, mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser, mellom våre medlemmer og ulike interessegrupper og ikke minst medlemmene imellom.

Avtalepart i tariffavtaler

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Avtaleverket

Historie

Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.

Miljøfyrtårn

Finans Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2010.