Om Finans Norge

Finans Norge er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge. Finans Norge er en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Finans Norge representerer 339 finansbedrifter med rundt 46 000 årsverk.

Politisk gjennomslagskraft

Vi fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere. Vårt mål er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

 

Arbeidsgiverorganisasjon

Vi er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde fra Bjørvika i Oslo.
Vår historie

Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge. 

Fra 1. januar 2023 ble Finans Norge en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge.

Finans Norge-fellesskapet

I tillegg til det næringspolitiske og arbeidslivspolitiske arbeidet i Finans Norge, ivaretar vi viktige roller og oppgaver både for samfunnet og finansnæringen. I Finans Norge-fellesskapet har vi følgende andre organ:

 

Internasjonale organisasjoner vi er medlem av

European Banking Federation (EBF)

EBF samler 32 nasjonale europeiske bankforeninger til en stemme i Brussel. Dermed representerer EBF om lag 3500 banker – store og små banker med ulik spesialisering, både lokale banker og internasjonalt aktive banker. Finans Norge deltar aktivt i EBFs arbeid på en rekke områder. Finansiering for vekst, digitalisering og fintech, rammeverket for banker og kunnskap om finans er EBFs prioriterte områder. https://www.ebf.eu/

 

Insurance Europe

Den europeiske forsikringsbransjen er samlet i Insurance Europe, som er den sterkeste forsikringsorienterte stemmen i Brussel. Det er de nasjonale bransjeorganisasjonene som er medlemmer i Insurance Europe, og det er den ledende organisasjonen i 34 land som er medlem. Dette tilsvarer omtrent 95% av premievolumet i Europa og 950 000 ansatte. Finans Norge arbeider med Insurance Europe på alle nivåer på de områder som passer med våre prioriteringer. Insurance Europe arbeider for å tydeliggjøre hvilken funksjon forsikring fyller i samfunnet, for forbrukere og for bedrifter. I tillegg til forsikringsregelverket er Insurance Europe også opptatt av digitalisering og pensjoner.  https://www.insuranceeurope.eu/

 


European Savings Banks Group (ESBG)

ESBG er sparebankenes talerør i Europa, og samler sparebanker fra 21 europeiske land. Organisasjonen fokuserer på styrking av lokalsamfunnet og små og mellomstore bedrifter. ESBG prioriterer hensiktsmessig regulering og promoterer proporsjonalitet i regelverkene. Bærekraft i finans, finansiell inkludering og innovasjon for utvikling er sentrale temaer for organisasjonen. Finans Norge deltar aktivt i organisasjonens arbeid. https://www.wsbi-esbg.org/

 


European Covered Bonds Council (ECBC)

ECBC er en plattform for europeisk samarbeid mellom deltagere i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Utgivere, analytikere, investorer, ratingbyråer og andre interessenter deltar i arbeidet. Forumet har 120 medlemmer fra 30 ulika markeder globalt. ECBC representerer mer enn 95% av OMF-utgivelsene i Europa. Forumet er en interesseorganisasjon og den naturlige samtalepartneren for regulerende myndigheter når det gjelder spørsmål om OMF i Europa. OMF er en viktig tilgangsklasse i Norge, og Finans Norge deltar aktivt i ECBCs arbeid.  https://compare.coveredbondlabel.com/

 


International Banking Security Association (IBSA)

IBSA er en global organisasjon som arbeider for forebygging mot, oppdagelse av og utredning av finansiell kriminalitet, kriminalitet rettet mot ulike aktiva. Driftskontinuitet og sikring av globale finansaktiviteter er primærmålet. Gjennom kunnskapsdeling, gjensidig assistanse og samarbeid deler arbeider medlemmene for å oppnå disse målene. IBSA har i dag 50 medlemmer fra mer en 20 land. IBSA har observatørstatus hos Interpol og deltar i FATFs møter. Finans Norge prioriterer arbeidet mot hvitvasking og finansiell kriminalitet høyt, og deltar aktivt i arbeidet i IBSA.  https://globalibsa.org/

 


The European Money and Finance Forum (SUERF)

SUERF er en uavhengig, ikke gevinstdrivende network-organisasjon der sentralbanker, tilsynsmyndigheter, finansielle institusjoner og akademiske institusjoner engasjerer seg. Det er et godt forum for informasjonsutveksling, forsking, nettverksbygging og debatt om finans og pengespørsmål, finansregulering, tilsyn og pengepolitikk. BIS, mange av de europeiske sentralbankene, flere europeiske finansinstitusjoner og næringsorganisasjoner som IIF, EBF og Finans Danmark er blant medlemmene. SUERF arrangerer konferanser, sponser forskning/analyser og gir ut publikasjoner. Finans Norge ble medlem i SUERF våren 2019, og ser frem til å delta i arbeidet.  https://www.suerf.org/

 

Tilgang til lukket medlemsinnhold

Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en medlemsbruker på våre nye nettsider. Det er egen innlogging for arbeidsgivere.

Jobbe hos oss?

Se våre ledige stillinger og bli kjent med hva vi kan tilby deg som ønsker å bli en del av Finans Norge. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Jan Erik Fåne (i permisjon)
  • Kommunikasjonsdirektør
  • Tom Staavi
  • Informasjonsdirektør