Om Finans Norge

Gå til hovedinnhold

Om Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. 

Bro. Foto.

Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere.

Medlemskap i Finans Norge

Gjennom medlemskapet i Finans Norge får du:

  • innflytelse i Finans Norge og finansnæringen. Du blir en del av de næringspolitiske prosessene og kan være med å avgjøre våre standpunkt
  • deltagelse i arbeidslivsspørsmål, representasjon i tarifforhandlinger
  • innsikt, kompetanse og kunnskap gjennom å delta på kurs, konferanser og møteplasser hvor blant annet faglige problemstillinger diskuteres
  • deltagelse i tvisteløsninger og felles infrastruktur
  • tilgang til finansjuridisk bistand
  • tilgang til arbeidsrettslig bistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett
  • medlemsservice

Medlemskap i Finans Norge er åpent for alle banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

Finans Norges medlemsbedrifter

Finans Norge-fellesskapet

I tillegg til det næringspolitiske og arbeidslivspolitiske arbeidet i Finans Norge, ivaretar vi viktige roller og oppgaver både for samfunnet og finansnæringen. I Finans Norge-fellesskapet har vi følgende andre organ:

Broen som symbol i logoen

Broen er valgt som symbol i vår logo fordi vi ønsker å være brobygger, mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser, mellom våre medlemmer og ulike interessegrupper og ikke minst medlemmene imellom.

Avtalepart i tariffavtaler

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Avtaleverket

Internasjonal deltakelse

Finans Norge er medlem i en rekke internasjonale organisasjoner, de fleste på europeisk nivå.

Her er listen over organisasjoner vi er medlem i

Historie

Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.