Om oss

Gå til hovedinnhold

Om oss

Bro. Foto.

Finans Norge er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge. Finans Norge er en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Finans Norge representerer omtrent 250 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. 

Vi fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere. Vårt mål er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

Arbeidsgiverorganisasjon

Vi er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Finans Norge-fellesskapet

I tillegg til det næringspolitiske og arbeidslivspolitiske arbeidet i Finans Norge, ivaretar vi viktige roller og oppgaver både for samfunnet og finansnæringen. I Finans Norge-fellesskapet har vi følgende andre organ:

 

Historie

Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge. 

Fra 1. januar 2023 ble Finans Norge en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge.