Hjem

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Hvordan setter du penger inn i banken?

Det å skaffe kontanter oppleves som enkelt og tilbys som tjeneste mange steder. Bankkunder kan enkelt få tatt ut det beløpet de har behov for uavhengig av hvor de bor i landet. Men myndighetene har vært bekymret for i hvilken grad det å få gjort innskudd blir vanskeligere ettersom flere og flere bankfilialer ikke tilbyr kontanttjenester og etter at avtalen om «Bank-i-Post-i-butikk» ikke videreføres av DNB ved utgangen av året. Fra nyttår blir det "Bank-i-butikk".

Nytt fra Finans Norge

Er markedene i ferd med å monopoliseres?

Store aktører blir stadig større gjennom oppkjøp og fordi forbrukerne velger dem. Kanskje har de venner i politikken og får gjennomført reguleringer som effektivt holder nykommere ute. Alt dette fører til monopoltendenser i mange markeder i USA. Er dette på vei til Europa og Norge? Kan det forklare at lønnstagerne taper kampen mot eierne når verdiskapning skal fordeles? Finanslunsj har invitert Lars Sørgard, konkurransedirektør, og Mathilde Fasting i tankesmien Civita til en prat om dette.

18. nov 2019

Nyheter