Digitalisering

Finansnæringen leder an i digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank. Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering.

Hva gjør Finans Norge?

Om digitalisering som kjerneområde i Finans Norge

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for effektivisering med digitalisering og samtidig ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda, vi samarbeider med det offentlige, og bidrar til cyber-sikkerhet og kunnskap om nye finansielle tjenester.

Finansnæringen har ledet an digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank.

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering, samtidig som vi ikke glemmer potensielle utfordringer digitalisering fører med seg.

Dette arbeider vi med

 • Digitalisering påvirker det regulatoriske rammeverket for finansielle tjenester og aktører, det påvirker utviklingen av finansielle tjenester og utviklingen av samfunnet. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda som kommer til å legge rammer for regulering av finanstjenester i årene fremover.

 • Gjennom flere år har Bits/Finans Norge ledet an i samarbeidet mellom private og offentlige i DSOP-programmet.

 • Finans Norge har også gjennom satsingsområdet «Teknologisk endring» satt utviklingen finansielle tjenester på agendaen. Vi har studert kryptovaluta og digitale sentralpenger.

 • Gjennom Finans Norges satsingsområde «Trygge forbrukere i et digitalt samfunn» arbeider vi med å ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi jobber med en rekke temaer, for eksempel inkluderingsspørsmål og hvordan man skal sikre sin elektroniske ID.

 • Cyber-sikkerhet vil bli en stadig større utfordring i et stadig mer digitalisert samfunn. Stater og profesjonelle kriminelle bruker stadig større ressurser på å trenge seg inn i digital infrastruktur, enten med økonomisk motivasjon eller for å destabilisere samfunn de angriper. Finansiell infrastruktur er en del av samfunnet kritiske infrastruktur. Finans Norge har derfor økt ressursinnsatsen på arbeidet med cyber-sikkerhet.

Dette er DSOP

Om DSOP-programmet: Sparer samfunnet for milliarder

Finans Norge og Bits deltar på vegne av finansnæringen i et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter. Prosjektet kalles Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Målet er å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. DSOP vil spare samfunnet for 60 milliarder over de neste 10 årene. 

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

Partene i prosjektet samarbeider om å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. 

Se også: Sparer samfunnet for 60 milliarder (09.12.2021 finansnorge.no)

EU-flagg utenfor en bygning.

EUs digitale agenda

EUs digitaliseringsprogram gjelder også norsk finansnæring. Her er oversikt over EU-tiltakene som er viktigst for finansnæringen.

Aktuelt om digitalisering

 1. Fire utdanningsinstitusjoner skal lage opplæringen til bransjeprogrammet i finans

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) har nå tildelt midler til fire utdanningstilbydere som har søkt om å lage etter- og videreutdanningstilbud for finansbransjen innen bærekraft og teknologi. Nå skal NTNU, BI, Universitetet i Bergen og Nord Universitet i gang med å lage programmer rettet mot ansatte i finans.

 2. Stor interesse for bransjeprogrammet

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) har mottatt 16 søknader fra utdanningstilbydere som ønsker å lage etter- og videreutdanningstilbud for finansbransjen innen bærekraft og teknologi. Tildelingen av midler skjer i april måned.

 3. Kartverket vinner statlig pris for DSOP-prosjekt

  Banker, eiendomsmeglere og Kartverket har gått sammen for å digitalisere boligkjøpsprosessen og dialog i bolighandelen. – At prosjektet gis Beste stat-prisen 2024 er en bekreftelse på at DSOP-samarbeidet gir gevinster og får solid annerkjennelse, sier Tom Høiberg, direktør for digitalisering og betaling i Finans Norge.

Om DSOP-samarbeidet

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt