Digitalisering

Finansnæringen leder an i digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank. Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering.

Hva gjør Finans Norge?

Om digitalisering som kjerneområde i Finans Norge

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for effektivisering med digitalisering og samtidig ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda, vi samarbeider med det offentlige, og bidrar til cyber-sikkerhet og kunnskap om nye finansielle tjenester.

Finansnæringen har ledet an digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank.

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering, samtidig som vi ikke glemmer potensielle utfordringer digitalisering fører med seg.

Dette arbeider vi med

 • Digitalisering påvirker det regulatoriske rammeverket for finansielle tjenester og aktører, det påvirker utviklingen av finansielle tjenester og utviklingen av samfunnet. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda som kommer til å legge rammer for regulering av finanstjenester i årene fremover.

 • Gjennom flere år har Bits/Finans Norge ledet an i samarbeidet mellom private og offentlige i DSOP-programmet.

 • Finans Norge har også gjennom satsingsområdet «Teknologisk endring» satt utviklingen finansielle tjenester på agendaen. Vi har studert kryptovaluta og digitale sentralpenger.

 • Gjennom Finans Norges satsingsområde «Trygge forbrukere i et digitalt samfunn» arbeider vi med å ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi jobber med en rekke temaer, for eksempel inkluderingsspørsmål og hvordan man skal sikre sin elektroniske ID.

 • Cyber-sikkerhet vil bli en stadig større utfordring i et stadig mer digitalisert samfunn. Stater og profesjonelle kriminelle bruker stadig større ressurser på å trenge seg inn i digital infrastruktur, enten med økonomisk motivasjon eller for å destabilisere samfunn de angriper. Finansiell infrastruktur er en del av samfunnet kritiske infrastruktur. Finans Norge har derfor økt ressursinnsatsen på arbeidet med cyber-sikkerhet.

Om arbeidet med EUs digitale agenda

Finans Norge jobber aktivt med norske myndigheter, direkte mot EU-institusjonene og med sine europeiske samarbeidsorganisasjoner med EUs digitale agenda.

Som en del av prosjektet Teknologisk endring følger Finans Norge arbeidet i EU med digitalisering av den europeiske økonomien. De regelverk som utvikles er generelt vurdert som EØS-relevante, og vil komme til å implementeres i Norge. På flere områder utvikles også overnasjonale samarbeid, der Norge vil kunne delta. 

Finans Norge deltar i arbeidet i de europeiske bransjeorganisasjonene på forsikringssiden - Insurance Europe, den europeiske bankforeningen - EBF og den europeiske sparebankforeningen - ESBG.

Tidlig engasjement gir erfaringsmessig gjennomslag for den norske finansnæringens synspunkter. Innenfor disse organisasjonene har vi også et aktivt nordisk samarbeid.

Finans Norge diskuterer lovforslagene med norske myndigheter, og sikrer at de er godt kjent med finansnæringen syn.

Når det er behov for det, diskuterer Finans Norge forslagene direkte med EU-kommisjonen.

Besøk Finans Norges fagside om EUs Digitale Agenda

Dette er DSOP

Om DSOP-programmet: Sparer samfunnet for milliarder

Finans Norge og Bits deltar på vegne av finansnæringen i et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter. Prosjektet kalles Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Målet er å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. DSOP vil spare samfunnet for 60 milliarder over de neste 10 årene. 

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

Partene i prosjektet samarbeider om å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. 

Se også: Sparer samfunnet for 60 milliarder (09.12.2021 finansnorge.no)

Aktuelt om digitalisering

 1. Slik har noen millioner blitt til 48 milliarder

  Det finnes et datadelingsprosjekt i Norge som til nå har gitt 48,3 milliarder kroner i målbare gevinster for de neste 10 årene. Vinnerne er du, jeg, næringslivet og det offentlige. Du har neppe hørt om det, men dette er bare starten på hva som er mulig hvis regjeringen prioriterer millioner til utvikling for å høste milliarder.

 2. Viktig for digitaliseringsarbeidet

  Regjeringen bevilger 8,3 millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) for å legge til rette for enda mer gjenbruk av digitale fellesløsninger som DigDir har ansvaret for. Dette er gode nyheter for det utstrakte og gode samarbeidet mellom en rekke offentlige virksomheter og privat næringsliv gjennom DSOP-samarbeidet.

Illustrasjon av digital klode over en by. Foto.

EUs digitale agenda gjelder også norsk finansnæring

Se Finans Norges oversikt over relevante lover under utarbeidelse og i forhandling mellom de europeiske institusjonene.

Om DSOP-samarbeidet

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt