Digitalisering

Finansnæringen leder an i digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank. Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering.

Hva gjør Finans Norge?

Om digitalisering som kjerneområde i Finans Norge

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for effektivisering med digitalisering og samtidig ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda, vi samarbeider med det offentlige, og bidrar til cyber-sikkerhet og kunnskap om nye finansielle tjenester.

Finansnæringen har ledet an digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank.

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering, samtidig som vi ikke glemmer potensielle utfordringer digitalisering fører med seg.

Dette arbeider vi med

 • Digitalisering påvirker det regulatoriske rammeverket for finansielle tjenester og aktører, det påvirker utviklingen av finansielle tjenester og utviklingen av samfunnet. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda som kommer til å legge rammer for regulering av finanstjenester i årene fremover.

 • Gjennom flere år har Bits/Finans Norge ledet an i samarbeidet mellom private og offentlige i DSOP-programmet.

 • Finans Norge har også gjennom satsingsområdet «Teknologisk endring» satt utviklingen finansielle tjenester på agendaen. Vi har studert kryptovaluta og digitale sentralpenger.

 • Gjennom Finans Norges satsingsområde «Trygge forbrukere i et digitalt samfunn» arbeider vi med å ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi jobber med en rekke temaer, for eksempel inkluderingsspørsmål og hvordan man skal sikre sin elektroniske ID.

 • Cyber-sikkerhet vil bli en stadig større utfordring i et stadig mer digitalisert samfunn. Stater og profesjonelle kriminelle bruker stadig større ressurser på å trenge seg inn i digital infrastruktur, enten med økonomisk motivasjon eller for å destabilisere samfunn de angriper. Finansiell infrastruktur er en del av samfunnet kritiske infrastruktur. Finans Norge har derfor økt ressursinnsatsen på arbeidet med cyber-sikkerhet.

Dette er DSOP

Om DSOP-programmet: Sparer samfunnet for milliarder

Finans Norge og Bits deltar på vegne av finansnæringen i et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter. Prosjektet kalles Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Målet er å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. DSOP vil spare samfunnet for 60 milliarder over de neste 10 årene. 

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

Partene i prosjektet samarbeider om å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. 

Se også: Sparer samfunnet for 60 milliarder (09.12.2021 finansnorge.no)

EU-flagg utenfor en bygning.

EUs digitale agenda

EUs digitaliseringsprogram gjelder også norsk finansnæring. Her er oversikt over EU-tiltakene som er viktigst for finansnæringen.

Aktuelt om digitalisering

 1. Digital sårbarhet krever digital robusthet

  I Finansmarkedsmeldingen fremheves det at vårt finansielle system er blant de mest digitaliserte i verden. Digitalisering gir store fordeler, men innebærer også nye risikoer og sårbarheter. Finansnæringens tjenester blir enklere og mer tilgjengelige for kunder, samtidig som det kriminelle handlingsrommet dessverre øker.

 2. EBF om en politikk for framtiden

  Den europeiske bankforeningen (EBF) har gitt innspill til EU om fremtidig vekst og konkurransekraft i Europa. Her har de lagt fram flere politiske anbefalinger for å forbedre de regulatoriske rammene for finansvirksomhet de neste 5 årene.

 3. Fire utdanningsinstitusjoner skal lage opplæringen til bransjeprogrammet i finans

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) har nå tildelt midler til fire utdanningstilbydere som har søkt om å lage etter- og videreutdanningstilbud for finansbransjen innen bærekraft og teknologi. Nå skal NTNU, BI, Universitetet i Bergen og Nord Universitet i gang med å lage programmer rettet mot ansatte i finans.

Om DSOP-samarbeidet

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt