Kvinne som behandler faktura. Foto.

Inkasso

Samfunnet forventer at vi alle skal gjøre opp for oss når vi kjøper varer og tjenester. Inkassoselskapene bidrar med en forsvarlig og effektiv inndriving av forfalte pengekrav. Her finner du relevante sider for inkassobransjen.

Du er nå på en side som inneholder lukket medlemsinnhold

Informasjon om innlogging

Kjære ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter

Lukkede medlemsnyheter og medlemsinnhold finner du nå sammen med åpent innhold både på forsiden, på din nye bransjeside og temasider. Dette innholdet er kun synlig dersom du er innlogget. 

Etter lansering av nye nettsider 29. mars 2023 vil du ikke lenger kunne bruke ditt gamle brukernavn og passord, du må opprette ny bruker eller logge deg inn dersom du allerede har fått en Arbinn-bruker hos NHO. Slik oppretter du ny bruker: Trykk «Logg inn» og deretter «Ny bruker». Her er veiledning.

Test gjerne at du har fått logget inn med en verifisert medlemsbruker ved å besøke denne testsiden. Ta kontakt med NHO Medlemssenter dersom du trenger hjelp: medlem@nho.no.

Besøk din bransjeside for å finne medlemsnyheter og det du trenger. Her har vi forsøkt å samle lenke til alt du trenger på ett sted. Gi oss gjerne tilbakemelding om det er noe du savner!

Vi gleder oss til å dele vårt medlemsinnhold med deg!

Finans Norge

Vi er alle avhengig av at vi betaler regningene våre som avtalt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle varer og tjenester uten å måtte gjøre opp samtidig. Vi kan motta varer og tjenester mot at vi lover å betale senere. Derfor må vi også ha et effektivt system for innkreving av kreditt som ikke gjøres opp i henhold til avtale. Inkasso er med andre ord nødvendig for at det økonomiske systemet skal fungere godt.

Om inkasso

Hvert år sendes det ut over seks millioner inkassokrav i Norge. I majoriteten av tilfellene er det forglemmelse eller misforståelser som er grunnlaget for ubetalte krav. Som regel holder det med en påminnelse om at en regning ikke er betalt, så er saken løst.

I et mindretall av sakene skyldes kravet at skyldner har påtatt seg mer kreditt enn vedkommende kan håndtere, eller at en særskilt situasjon har oppstått som medfører en privatøkonomisk vanskelig situasjon.

Uansett årsak, skal inkasso både sørge for at næringslivet får oppgjør for sine varer og tjenester, det skal virke allmennpreventivt slik at det ikke skal lønne seg å ikke betale, og inkassovirksomheten skal gjennomføres på en måte som også ivaretar skyldnerne på en god måte.

Slik fungerer inkasso

Når du ikke har betalt en regning innen betalingsfristen, får du gjerne først en og deretter en ny betalingspåminnelse fra den du skylder penger.

Gjør du ikke opp kravet da heller, vil den du skylder penger be et inkassoselskap om å kreve inn pengene for dem. I de aller fleste tilfellene, holder det med en første henvendelse fra inkassoselskapet. Når du mottar et inkassokrav, så øker den opprinnelige regningen. Dette er både fordi inkassoselskapet skal ha betalt for arbeidet de gjør med å kreve inn pengene, og fordi det skal være et insentiv til å betale i tide.

Strengt lovregulert

Det er stramme lovverk og retningslinjer for hvordan inkasso kan inndrives og gjøres opp for, slik at forbrukeren skal oppleve en trygg og profesjonell prosess. Konsekvensene av langvarig inkassosaker kan bli svært alvorlig for både privatpersoner og bedrifter, så det er derfor i alles interesse at saken løses på en god og rask måte.

Ikke råd til å betale – hva gjør jeg?

De fleste av oss har opplevd økonomisk krevende perioder i livet. Det kan for eksempel være tider med lavere inntekt enn vanlig, livskriser som oppstår eller andre krevende situasjoner hvor man kan miste oversikt over økonomien.

I slike tilfeller er det avgjørende hvordan man selv håndterer kravene, slik at utfallet blir best mulig for alle parter. For noen kan det oppleves overveldende og skamfullt når man ikke kan betale og man får et inkassokrav. Det er det ingen grunn til. Jo raskere du tar tak i disse problemene, desto bedre.

Les mer her på vår temaside om personlig økonomi.

 

Tips for å håndtere private inkassokrav

 1. Forsøk å få en oversikt over egen økonomi, blant annet månedlige inntekter og største utgifter.
 2. Forsøk å vurdere hvilke betalinger som er viktigst, og hvilke som haster mest. Dette gjør deg bedre forberedt i dialogen med inkassoselskapet.
 3. Logg deg inn på www.inkassoregisteret.com for å se om du har flere inkassokrav. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
 4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Tips for å håndtere bedriftens inkassokrav

 1. Forsøk å få en oversikt over selskapets nåværende og fremtidige inntekter.
 2. Forsøk å få en oversikt over selskapets største og minst nødvendige utgifter.
 3. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
 4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Aktuelle saker om inkasso

 1. Nytt nummer av Finansrett

  I dette nummeret av Finansrett har vi 71 saker. Noen av sakene du kan lese om er forslag til ny finanstilsynslov, nye endringer i CRR/CRD IV-forskriften, forslag til endringer i konkurranseloven om markedsetterforskning og overtredelsesgebyr for fysiske personer, og EU-forslag til nye taksonomikriterier.

 2. Økning på 3 mrd. i forbruksgjeld hittil i år

  Sammenlignet med samme tidspunkt i januar har det vært en økning på 3 mrd. i forbruksgjelden. Rentebærende forbruksgjeld har økt med 1,5 mrd. Det viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Les hele meldingen hos NTB.

 3. Økning i forbrukslån

  Fra februar til mars økte forbrukslån med 900 millioner kroner. Sammenlignet med samme perioden i fjor er økningen på 1,3 milliarder. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. – Økningen i forbrukslån knytter seg sannsynligvis til både refinansiering av kredittkortgjeld og økt forbruk, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Finansforetakenes taushetsplikt – behov for ytterligere revisjon

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 09.03.22, der de ber Finansdepartementet om en revisjon av finansforetaksloven § 16-2 (deres referanse 22/2713).

 2. Rapport om revisjon av inkassoloven – høring

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. Finans Norge er innvilget fristutsettelse for å besvare høringen til 15.08.20.

Inkassobransjen i Norge - fra følelser til fakta

Er du på jakt etter fakta om inkassobransjen og hvilke saker de største aktørene i bransjen jobber med fremover? Da kan du klikke deg inn her!

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Finans Norge arrangerer både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

I 2022 var det i overkant av seks millioner inkassokrav i Norge. De aller fleste av kravene var under 2 500 kroner. Det er i alles interesse at beløpene ikke vokser større enn nødvendig.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt