Kvinne som behandler faktura. Foto.

Inkasso

Samfunnet forventer at vi alle skal gjøre opp for oss når vi kjøper varer og tjenester. Inkassoselskapene bidrar med en forsvarlig og effektiv inndriving av forfalte pengekrav. Her finner du relevante sider for inkassobransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget med sin medlemsbruker øverst til høyre på våre nettsider. Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en medlemsbruker for å få tilgang til lukket medlemsinnhold på våre nettsider.

Vi er alle avhengig av at vi betaler regningene våre som avtalt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle varer og tjenester uten å måtte gjøre opp samtidig. Vi kan motta varer og tjenester mot at vi lover å betale senere. Derfor må vi også ha et effektivt system for innkreving av kreditt som ikke gjøres opp i henhold til avtale. Inkasso er med andre ord nødvendig for at det økonomiske systemet skal fungere godt.

Om inkasso

Hvert år sendes det ut over seks millioner inkassokrav i Norge. I majoriteten av tilfellene er det forglemmelse eller misforståelser som er grunnlaget for ubetalte krav. Som regel holder det med en påminnelse om at en regning ikke er betalt, så er saken løst.

I et mindretall av sakene skyldes kravet at skyldner har påtatt seg mer kreditt enn vedkommende kan håndtere, eller at en særskilt situasjon har oppstått som medfører en privatøkonomisk vanskelig situasjon.

Uansett årsak, skal inkasso både sørge for at næringslivet får oppgjør for sine varer og tjenester, det skal virke allmennpreventivt slik at det ikke skal lønne seg å ikke betale, og inkassovirksomheten skal gjennomføres på en måte som også ivaretar skyldnerne på en god måte.

Slik fungerer inkasso

Når du ikke har betalt en regning innen betalingsfristen, får du gjerne først en og deretter en ny betalingspåminnelse fra den du skylder penger.

Gjør du ikke opp kravet da heller, vil den du skylder penger be et inkassoselskap om å kreve inn pengene for dem. I de aller fleste tilfellene, holder det med en første henvendelse fra inkassoselskapet. Når du mottar et inkassokrav, så øker den opprinnelige regningen. Dette er både fordi inkassoselskapet skal ha betalt for arbeidet de gjør med å kreve inn pengene, og fordi det skal være et insentiv til å betale i tide.

Strengt lovregulert

Det er stramme lovverk og retningslinjer for hvordan inkasso kan inndrives og gjøres opp for, slik at forbrukeren skal oppleve en trygg og profesjonell prosess. Konsekvensene av langvarig inkassosaker kan bli svært alvorlig for både privatpersoner og bedrifter, så det er derfor i alles interesse at saken løses på en god og rask måte.

Ikke råd til å betale – hva gjør jeg?

De fleste av oss har opplevd økonomisk krevende perioder i livet. Det kan for eksempel være tider med lavere inntekt enn vanlig, livskriser som oppstår eller andre krevende situasjoner hvor man kan miste oversikt over økonomien.

I slike tilfeller er det avgjørende hvordan man selv håndterer kravene, slik at utfallet blir best mulig for alle parter. For noen kan det oppleves overveldende og skamfullt når man ikke kan betale og man får et inkassokrav. Det er det ingen grunn til. Jo raskere du tar tak i disse problemene, desto bedre.

Les mer her på vår temaside om personlig økonomi.

 

Tips for å håndtere private inkassokrav

 1. Forsøk å få en oversikt over egen økonomi, blant annet månedlige inntekter og største utgifter.
 2. Forsøk å vurdere hvilke betalinger som er viktigst, og hvilke som haster mest. Dette gjør deg bedre forberedt i dialogen med inkassoselskapet.
 3. Logg deg inn på www.inkassoregisteret.com for å se om du har flere inkassokrav. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
 4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Tips for å håndtere bedriftens inkassokrav

 1. Forsøk å få en oversikt over selskapets nåværende og fremtidige inntekter.
 2. Forsøk å få en oversikt over selskapets største og minst nødvendige utgifter.
 3. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
 4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Aktuelle saker om inkasso

 1. Ny tariffavtale for inkassobransjen

  NHO/Finans Norge og Finansforbundet har blitt enige om en ny tariffavtale for inkassoforetak. Inkasso-overenskomsten trer i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

 2. En næring i endring

  I en tid da renter og priser stiger raskt, er det flere som får betalingsproblemer. Inkassobransjen har tatt grep for å sørge for en mer bærekraftig og kundevennlig inkassodrift. Felles bransjenorm og løft av kompetanse og sertifisering av ansatte er viktige utviklingstrekk.

 3. På tide med fakta om inkasso

  Det er ikke store overskudd eller høy inntjening i inkassobransjen. Den er heller ikke en ondskapsfull pengeinnkrever. Det er et strengt lovverk og oppdragsgiver, enten det er en kommune eller en bedrift, som setter rammene i oppdraget en gir til inkassoselskapet. Les debattinnlegget til Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge i Aftenposten.

Kvinnelig rådgiver gir en eldre kunde en kontrakt til signering. Foto.

Bransjenorm utenrettslig gjeldsordning

Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes til Namsmannen som siste utvei. Derfor har næringen i fellesskap laget en bransjenorm som våre medlemmer har forpliktet seg til å følge.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Modernisering av regelverket for innkreving

  Det vises til høring hvor Finansdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sender lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven) og etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsporsessen i tvangsfullbyrdelsesloven på høring. Nedenfor følger Finans Norges innspill.

 2. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 3. Finansforetakenes taushetsplikt – behov for ytterligere revisjon

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 09.03.22, der de ber Finansdepartementet om en revisjon av finansforetaksloven § 16-2 (deres referanse 22/2713).

Inkassobransjen i Norge - fra følelser til fakta

Er du på jakt etter fakta om inkassobransjen og hvilke saker de største aktørene i bransjen jobber med fremover? Da kan du klikke deg inn her!

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Finans Norge arrangerer både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

I 2022 var det i overkant av seks millioner inkassokrav i Norge. De aller fleste av kravene var under 2 500 kroner. Det er i alles interesse at beløpene ikke vokser større enn nødvendig.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt