Kvinne som behandler faktura. Foto.

Inkasso

Samfunnet forventer at vi alle skal gjøre opp for oss når vi kjøper varer og tjenester. Inkassoselskapene bidrar med en forsvarlig og effektiv inndriving av forfalte pengekrav. Her finner du relevante sider for inkassobransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Vi er alle avhengig av at vi betaler regningene våre som avtalt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle varer og tjenester uten å måtte gjøre opp samtidig. Vi kan motta varer og tjenester mot at vi lover å betale senere. Derfor må vi også ha et effektivt system for innkreving av kreditt som ikke gjøres opp i henhold til avtale. Inkasso er med andre ord nødvendig for at det økonomiske systemet skal fungere godt.

Om inkasso

Hvert år sendes det ut over seks millioner inkassokrav i Norge. I majoriteten av tilfellene er det forglemmelse eller misforståelser som er grunnlaget for ubetalte krav. Som regel holder det med en påminnelse om at en regning ikke er betalt, så er saken løst.

I et mindretall av sakene skyldes kravet at skyldner har påtatt seg mer kreditt enn vedkommende kan håndtere, eller at en særskilt situasjon har oppstått som medfører en privatøkonomisk vanskelig situasjon.

Uansett årsak, skal inkasso både sørge for at næringslivet får oppgjør for sine varer og tjenester, det skal virke allmennpreventivt slik at det ikke skal lønne seg å ikke betale, og inkassovirksomheten skal gjennomføres på en måte som også ivaretar skyldnerne på en god måte.

Slik fungerer inkasso

Når du ikke har betalt en regning innen betalingsfristen, får du gjerne først en og deretter en ny betalingspåminnelse fra den du skylder penger.

Gjør du ikke opp kravet da heller, vil den du skylder penger be et inkassoselskap om å kreve inn pengene for dem. I de aller fleste tilfellene, holder det med en første henvendelse fra inkassoselskapet. Når du mottar et inkassokrav, så øker den opprinnelige regningen. Dette er både fordi inkassoselskapet skal ha betalt for arbeidet de gjør med å kreve inn pengene, og fordi det skal være et insentiv til å betale i tide.

Strengt lovregulert

Det er stramme lovverk og retningslinjer for hvordan inkasso kan inndrives og gjøres opp for, slik at forbrukeren skal oppleve en trygg og profesjonell prosess. Konsekvensene av langvarig inkassosaker kan bli svært alvorlig for både privatpersoner og bedrifter, så det er derfor i alles interesse at saken løses på en god og rask måte.

Ikke råd til å betale – hva gjør jeg?

De fleste av oss har opplevd økonomisk krevende perioder i livet. Det kan for eksempel være tider med lavere inntekt enn vanlig, livskriser som oppstår eller andre krevende situasjoner hvor man kan miste oversikt over økonomien.

I slike tilfeller er det avgjørende hvordan man selv håndterer kravene, slik at utfallet blir best mulig for alle parter. For noen kan det oppleves overveldende og skamfullt når man ikke kan betale og man får et inkassokrav. Det er det ingen grunn til. Jo raskere du tar tak i disse problemene, desto bedre.

Les mer her på vår temaside om personlig økonomi.

 

Tips for å håndtere private inkassokrav

 1. Forsøk å få en oversikt over egen økonomi, blant annet månedlige inntekter og største utgifter.
 2. Forsøk å vurdere hvilke betalinger som er viktigst, og hvilke som haster mest. Dette gjør deg bedre forberedt i dialogen med inkassoselskapet.
 3. Logg deg inn på www.inkassoregisteret.com for å se om du har flere inkassokrav. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
 4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Tips for å håndtere bedriftens inkassokrav

 1. Forsøk å få en oversikt over selskapets nåværende og fremtidige inntekter.
 2. Forsøk å få en oversikt over selskapets største og minst nødvendige utgifter.
 3. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
 4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Aktuelle saker om inkasso

 1. Nytt nummer av Finansrett

  I dette nummeret av Finansrett har vi 69 saker. Hovedsaker i dette nummeret er proposisjon om ny finanstilsynslov, proposisjon om tvungne betalingsmidler (kontanter), proposisjon om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett.

 2. Rapport fra Finanstilsynet om urettmessige gebyrer og renter

  Enkelte banker og inkassoselskaper har selv avdekket feil i sine rutiner knyttet til oversending av krav fra banker til inkassoselskaper. Det har medført at det i et stort antall saker er krevet inn for høye gebyrer og renter. Beløpene er eller vil bli tilbakebetalt umiddelbart.

 3. To nye inkassoselskaper til Finans Norge

  Visma Amili, tidligere Visma Financial Solutions AS og Klare Inkasso har meldt seg inn og blir nye medlemmer. – Inkassobransjen representerer en viktig og integrert del av finansnæringen, og det er gledelig at flere inkassoselskaper melder seg inn i organisasjonen, sier Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge.

Bransjenorm utenrettslig gjeldsordning

Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes til Namsmannen som siste utvei. Derfor har næringen i fellesskap laget en bransjenorm som våre medlemmer har forpliktet seg til å følge.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 2. Modernisering av regelverket for innkreving

  Det vises til høring hvor Finansdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sender lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven) og etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsporsessen i tvangsfullbyrdelsesloven på høring. Nedenfor følger Finans Norges innspill.

 3. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 4. Finansforetakenes taushetsplikt – behov for ytterligere revisjon

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 09.03.22, der de ber Finansdepartementet om en revisjon av finansforetaksloven § 16-2 (deres referanse 22/2713).

Inkassobransjen i Norge - fra følelser til fakta

Er du på jakt etter fakta om inkassobransjen og hvilke saker de største aktørene i bransjen jobber med fremover? Da kan du klikke deg inn her!

Møteplasser

Finans Norge arrangerer både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
 • Eddy Kjær
 • Direktør inkasso

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt