To kundebehandlere. Foto.

Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. Her finner du relevante sider for skadeforsikringsbransjen.

Takst og indeks

Finans Norge Forsikringsdrifts Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskap og eiendomsselskap som skal beregne indeksjustert forsikringspremie for bygninger, innbo/løsøre og maskin

Gå til Takst og indeks

Innbokalkulator

Finans Norge Forsikringsdrifts innbokalkulator benyttes av flere skadeforsikringsselskap for å gi forbrukerne mulighet til å beregne hvor mye innboet deres er verdt når de skal tegne innboforsikring.

Gå til innbokalkulatoren

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget med sin medlemsbruker øverst til høyre på våre nettsider. Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en medlemsbruker for å få tilgang til lukket medlemsinnhold på våre nettsider.

Aktuelt om skadeforsikring

 1. Skadestatistikk for 1. halvår 2023

  Erstatningene for landbasert norsk forsikring hittil i år er totalt på nesten 29,2 milliarder kr, en økning på nesten 19 prosent fra første halvår i fjor. Det viser Finans Norges statistikk for første halvår. Store næringsskader, glatt føre i vinter og mer reising, ga økte erstatninger.

 2. Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2023

  Se statistikk fra dette kvartalets markedsandeler! Her finner du tall fra skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år lanserer vi Finans Norges klimarapport som en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen. I tillegg har Finans Norge både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer. 

Siste høringer og brev til myndigheter

 1. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

 2. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 3. Frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 10. mai 2023 vedrørende høring av et forslag om å utvide klagenemndas adgang til å endre sitt eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd. Finans Norge støtter forslaget.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt