Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. Her finner du relevante sider for skadeforsikringsbransjen.

Aktuelt om skadeforsikring

 1. Stortinget har vedtatt ny lov om Finanstilsynet

  En ny finanstilsynslov ble vedtatt 21. juni. Loven regulerer tilsyn med foretak innen finanssektoren og finansmarkedene, og setter viktige rammer for hvordan Finanstilsynet skal utøve sine oppgaver. Reglene er derfor helt sentrale for alle foretak som yter finansielle tjenester, herunder både banker og forsikringsselskaper.

 2. Skadestatistikk for 1. kvartal 2024

  Erstatningene for landbasert norsk forsikring er totalt på 18,4 milliarder kroner hittil i år, mot 14,6 milliarder kroner i fjor til samme tid. Skadetall fra Norsk Naturskadepool kommer i tillegg.

 3. Gledelig styrking av forebygging i stortingsmeldingen om flom og skred

  Regjeringen har i dag lagt frem den varslede stortingsmeldingen om flom og skred. Finans Norge vil delta konstruktivt i arbeidet med oppfølging av denne for å sikre at vi på en mest mulig kostnadseffektiv måte sikrer liv og infrastruktur mot et stadig mer utfordrende vær.

🛈 Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Takst og indeks

Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskaper og eiendomsselskaper som skal beregne og indeksjustere verdien av bygninger, innbo/løsøre og maskin. Ansvarlig for takst og indeks er fagstyret Takst og indeks. Norsk Naturskadepool har nå overtatt ansvaret for Takst og indeks fra Finans Norge.

Gå til Takst og indeks på naturskade.no

Innbokalkulator

Finans Norge Forsikringsdrifts innbokalkulator benyttes av flere skadeforsikringsselskap for å gi forbrukerne mulighet til å beregne hvor mye innboet deres er verdt når de skal tegne innboforsikring.

Gå til innbokalkulatoren

Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

Siste høringer og brev til myndigheter

 1. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 2. Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Les Finans Norges innspill.

 3. Gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Finans Norge viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av 23.06.2023 med høringsfrist 23.09.2023. Finans Norge vil inngi våre synspunkter på de deler av rapporten som omhandler helseforsikring og fastlegenes tidsbruk i forhold til dette.

Møteplasser

Hvert år lanserer vi Finans Norges klimarapport som en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen. I tillegg har Finans Norge både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
 • Nina Lædre Wiig
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Stefi Kierulf Prytz
 • Direktør forsikring og pensjon
 • 997 97 503

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt