To kundebehandlere. Foto.

Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. Her finner du relevante sider for skadeforsikringsbransjen.

Takst og indeks

Finans Norge Forsikringsdrifts Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskap og eiendomsselskap som skal beregne indeksjustert forsikringspremie for bygninger, innbo/løsøre og maskin

Gå til Takst og indeks

Innbokalkulator

Finans Norge Forsikringsdrifts innbokalkulator benyttes av flere skadeforsikringsselskap for å gi forbrukerne mulighet til å beregne hvor mye innboet deres er verdt når de skal tegne innboforsikring.

Gå til innbokalkulatoren

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Aktuelt om skadeforsikring

 1. Skadestatistikk for 2023

  Erstatningene for landbasert norsk forsikring er totalt på 62,3 milliarder kroner, en økning på nesten 21 prosent fra 2022, viser tall fra Finans Norge. Skadetall fra Norsk Naturskadepool kommer i tillegg. Store næringsskader, glatt føre og mer reising, og ikke minst regnværet i august, ga økte erstatninger.

 2. Mange nye autoriserte rådgivere

  I det siste kvartalet i 2023 ble det meldt inn 792 nye kandidater i FinAut og det ble notert 842 nye autoriseringer og godkjenninger. Det ble gjennomført hele 3 600 prøver i fjerde kvartal, mer enn dobbelt så mange som kvartalet før. Se både kvartals- og årsstatistikken hos FinAut.

 3. Viktig endring for å holde kostnadene nede

  Finansdepartementet har kommet Finans Norge i møte. De store skadeforsikringsselskapene kan bruke samme regelverk for avsetninger til både regnskaps- og skatteformål. Dermed unngår man en betydelig kostnadsøkning som ville kunne ført til dyrere forsikringsprodukter.

 4. Markedsstatistikk for skadeforsikring 4. kvartal 2023

  Siden tredje kvartal har samlet premievolum økt med rett under 1 milliard kroner. Her finner du flere tall for markedsandeler og utvikling for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år lanserer vi Finans Norges klimarapport som en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen. I tillegg har Finans Norge både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer. 

Siste høringer og brev til myndigheter

 1. Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Les Finans Norges innspill.

 2. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

 3. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt