To kundebehandlere. Foto.

Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. Her finner du relevante sider for skadeforsikringsbransjen.

Takst og indeks

Finans Norge Forsikringsdrifts Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskap og eiendomsselskap som skal beregne indeksjustert forsikringspremie for bygninger, innbo/løsøre og maskin

Gå til Takst og indeks

Innbokalkulator

Finans Norge Forsikringsdrifts innbokalkulator benyttes av flere skadeforsikringsselskap for å gi forbrukerne mulighet til å beregne hvor mye innboet deres er verdt når de skal tegne innboforsikring.

Gå til innbokalkulatoren

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Aktuelt om skadeforsikring

 1. Fortsetter samarbeid om forebygging av ulykker og skader

  28. november signerte Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge en ny femårig samarbeidsavtale om drift av Skadeforebyggende forum. Forumet jobber for å forebygge alvorlig ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid på tvers av sektorer.

 2. Vær- og vannskaderekord i august

  Flere enn noen gang før opplevde å få store vannskader på boligene sine i august i år. Erstatningene for august 2023 er rekordhøye for forsikringsmeldte vær- og vannskader.

 3. Skadestatistikk for 1. - 3. kvartal 2023

  Erstatningene for landbasert norsk forsikring hittil i år er totalt på 45,6 milliarder kroner, og er en økning på 21 prosent sammenlignet med tall fra samme periode i fjor. Det viser Finans Norges statistikk for de første tre kvartalene i år.

 4. Oppdaterte erstatningstall etter skredet i Halden

  Størrelsen på de materielle skadene etter fjellskredet ved fabrikkbygningen i Halden har tidligere vært anslått til om lag 1,2 milliarder kroner. Anslaget som dekkes gjennom naturskadeforsikringsordningen er per 1. november økt til 1,26 milliarder kroner.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år lanserer vi Finans Norges klimarapport som en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen. I tillegg har Finans Norge både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer. 

Siste høringer og brev til myndigheter

 1. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

 2. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 3. Frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 10. mai 2023 vedrørende høring av et forslag om å utvide klagenemndas adgang til å endre sitt eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd. Finans Norge støtter forslaget.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt