Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. Her finner du relevante sider for skadeforsikringsbransjen.

Aktuelt om skadeforsikring

 1. Positiv til ny finanstilsynslov

  Finansdepartementet har fremmet forslag til ny finanstilsynslov til Stortinget. Forslaget er stort sett i samsvar med Finanstilsynslovutvalgets høringsutkast, og Finans Norge støtter hovedtrekkene.

 2. Kommunene må sikre og staten betale

  Om ingen ting gjøres, vil vær- og naturhendelser koste det norske samfunnet 19 milliarder kroner årlig i 2100. Det viser en fersk rapport fra Menon Economics og Norges Geotekniske Institutt (NGI). Utredningen anbefaler kraftig styrking av forebyggingsarbeidet, med tydelig sikringsansvar til kommunene og finansieringsansvar til staten.

 3. Vær- og naturskader for 35 milliarder kroner

  De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt 35 milliarder kroner for skader på bygninger og innbo, viser Finans Norges klimarapport. Rekordåret 2023 med ekstremværet «Hans» og mye nedbør, trekker totalsummen kraftig opp, med erstatninger på totalt 7,4 milliarder.

🛈 Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Takst og indeks

Finans Norge Forsikringsdrifts Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskap og eiendomsselskap som skal beregne indeksjustert forsikringspremie for bygninger, innbo/løsøre og maskin

Gå til Takst og indeks

Innbokalkulator

Finans Norge Forsikringsdrifts innbokalkulator benyttes av flere skadeforsikringsselskap for å gi forbrukerne mulighet til å beregne hvor mye innboet deres er verdt når de skal tegne innboforsikring.

Gå til innbokalkulatoren

Hus i vann etter flom. Foto. Foto: A.Film/Adobe Stock

Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

Siste høringer og brev til myndigheter

 1. Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Les Finans Norges innspill.

 2. Gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Finans Norge viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av 23.06.2023 med høringsfrist 23.09.2023. Finans Norge vil inngi våre synspunkter på de deler av rapporten som omhandler helseforsikring og fastlegenes tidsbruk i forhold til dette.

 3. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år lanserer vi Finans Norges klimarapport som en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen. I tillegg har Finans Norge både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt