Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. Her finner du relevante sider for skadeforsikringsbransjen.

Aktuelt om skadeforsikring

 1. Kommunene må rustes for ekstremvær

  Kommunene er både lokal planmyndighet og beredskapsmyndighet, og spiller en helt sentral rolle i å holde klimarisikoen i samfunnet på et akseptabelt nivå, skriver blant andre Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Les debattinnlegget i Kommunal Rapport.

 2. Frykter flere uforsikrede kjøretøy i trafikken

  Mange velger å avregistrere bobiler og motorsykler på vinteren. Da forsvinner også forsikringen, og Trafikkforsikrings­foreningen advarer mot å kjøre uforsikret. Les hele saken på motor.no.

🛈 Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Takst og indeks

Finans Norge Forsikringsdrifts Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskap og eiendomsselskap som skal beregne indeksjustert forsikringspremie for bygninger, innbo/løsøre og maskin

Gå til Takst og indeks

Innbokalkulator

Finans Norge Forsikringsdrifts innbokalkulator benyttes av flere skadeforsikringsselskap for å gi forbrukerne mulighet til å beregne hvor mye innboet deres er verdt når de skal tegne innboforsikring.

Gå til innbokalkulatoren

Hus i vann etter flom. Foto. Foto: A.Film/Adobe Stock

Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

Siste høringer og brev til myndigheter

 1. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 2. Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Les Finans Norges innspill.

 3. Gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Finans Norge viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av 23.06.2023 med høringsfrist 23.09.2023. Finans Norge vil inngi våre synspunkter på de deler av rapporten som omhandler helseforsikring og fastlegenes tidsbruk i forhold til dette.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år lanserer vi Finans Norges klimarapport som en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen. I tillegg har Finans Norge både konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt