Politikk

Når vi snakker, blir du hørt. Vi fronter dine saker hos myndighetene. Jo flere bedrifter vi er, desto større slagkraft har vi.

Dette arbeider vi med

 1. Finansskatten opprettholdes uendret

  Regjeringspartiene er enige med SV om en budsjettavtale. SV fikk ikke gjennomslag for å øke finansskatten, men bankene er pålagt mer detaljerte rapporteringskrav til Finansportalen.

 2. SVs skatteforslag er ikke det Norge trenger nå

  Det er urolige tider i global og norsk økonomi. Da er det dumt å eksperimentere med rammevilkårene for bankene, som nå skal hjelpe til med å holde hjulene i gang. Men det er altså det SV gjør når partiet foreslår å endre innretningen på og doble provenyet fra finansskatten, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid. Les hele innlegget i Dagens Næringsliv.

 3. Misforstått MVA-unntak i finans

  «Bankene betaler ikke merverdiavgift på finansielle tjenester», skriver SV i sitt alternative statsbudsjett. Det er en grunnleggende misforståelse at bankene slipper å betale merverdiavgift på finansielle tjenester.

Høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2024

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

 2. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2023

  De årlige finansmarkedsmeldingene berører en rekke temaer og problemstillinger av stor betydning for finansnæringens rammevilkår, og oppsummerer i praksis gjeldende politikk overfor næringen. Finans Norge tillater seg med dette å oversende våre kommentarer til en del av de viktige temaene og reguleringene som omtales i årets finansmarkedsmelding.

 3. Høring – NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 29. september 2022, vedlagt utredningen «Fondet i en brytningstid - Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12).

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt