Politikk

Når vi snakker, blir du hørt. Vi fronter dine saker hos myndighetene. Jo flere bedrifter vi er, desto større slagkraft har vi.

Dette arbeider vi med

 1. Gratulerer med skuddårsforliket – og bedringer i IPS

  Et bredt forlik på Stortinget gjør folketrygden mer bærekraftig. Forliket bygger i stor grad på anbefalingene fra stortingsmeldingen som kom på slutten av 2023. Ekstra gledelig er det at man styrker IPS-ordningen og utvider sparegrensen til minst 25.000 kroner.

 2. Egen pensjonssparing må bli en del av forliket

  Stortinget har i disse dager en historisk sjanse til å lage et bredt forlik om et bærekraftig pensjonssystem. Da bør de benytte sjansen til å styrke IPS, og understøtte at egen sparing til pensjon er en av de viktige pilarene i pensjonssystemet.

 3. Godt skatteløfte fra Vedum

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften skal fjernes fra 2025. – Dette er et gledelig løfte fra regjeringen. Denne ekstraskatten gjør det mindre attraktivt å investere i høyt kvalifisert arbeidskraft i Norge, noe som er stikk motsatt av hva vi trenger, sier administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen.

Høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2024

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

 2. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2023

  De årlige finansmarkedsmeldingene berører en rekke temaer og problemstillinger av stor betydning for finansnæringens rammevilkår, og oppsummerer i praksis gjeldende politikk overfor næringen. Finans Norge tillater seg med dette å oversende våre kommentarer til en del av de viktige temaene og reguleringene som omtales i årets finansmarkedsmelding.

 3. Høring – NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 29. september 2022, vedlagt utredningen «Fondet i en brytningstid - Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12).

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt