Medlemskap

Medlemmer av Finans Norge får innflytelse på felles standpunkter, tilgang til rådgivning og deltakelse i næringens felles infrastruktur.

Bli medlem av Finans Norge

Gjennom medlemskapet i Finans Norge får du og din bedrift:

Innflytelse

  • innflytelse i Finans Norge og finansnæringen. Dere blir en del av de næringspolitiske prosessene og kan være med å avgjøre våre standpunkt
  • påvirking i arbeidslivsspørsmål og representasjon i tarifforhandlinger *

Innsikt og deltakelse

  • innsikt, kompetanse og kunnskap gjennom å delta på kurs, konferanser og møteplasser hvor blant annet faglige problemstillinger diskuteres
  • deltakelse i tvisteløsninger og felles infrastruktur 
  • statistikk og fakta innenfor arbeidslivsområdet *

Bistand

  • tilgang til finansjuridisk bistand
  • tilgang til arbeidsrettslig bistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett og med lønn og tariffspørsmål (krever arbeidsgivermedlemskap i tillegg til ordinært medlemskap).

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Finans Norge er åpent for alle banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt inkasso, fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren. 

Bli kjent med våre medlemsbransjer

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å snakke om medlemskap i Finans Norge. Send oss en epost til medlem@finansnorge.no