Medlemskap

Medlemmer av Finans Norge får innflytelse på felles standpunkter, tilgang til rådgivning og deltakelse i næringens felles infrastruktur.

Hvem kan bli medlem?

Finans Norge er en landsforening i NHO, og ivaretar arbeidslivs- og næringspolitiske interesser for våre medlemmer. Som medlem i Finans Norge, blir man dermed også medlem i NHO-fellesskapet.

Medlemskap i Finans Norge er åpent for Finansforetak (herunder banker, skadeforsikringsselskap, liv- og pensjonsforetak), inkassoselskap, eiendomsmeglerforetak, samt fintechforetak.

Vi har organisert det næringspolitiske arbeidet i følgende bransjer, se lenke for ytterligere informasjon:

Hovedregelen er at bedriftene er del av både arbeidslivssamarbeidet og det næringspolitiske samarbeidet i næringen (ordinært medlemskap).

I enkelte tilfeller kan man søke om unntak fra dette, og bli kun arbeidsgivermedlem eller kun næringspolitisk medlem.

Medlemskap i NHO

Uavhengig av type medlemskap i Finans Norge, vil bedriften i tillegg bli medlem i NHO. Her kan du lese om fordelene ved et NHO-medlemskap.

Som medlem i NHO blir bedriften tilknyttet ett av NHOs 10 regionkontorer som ledes av en regiondirektør. De ansatte der har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region. Regionkontorene tilbyr:

 • egen advokathjelp
 • politisk påvirkningskraft i den enkelte regionen
 • service og rådgivning 
 • lokalkompetanse
 • hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik at det blir lønnsomt for din bedrift
 • møteplasser

Som NHO-medlem får bedriften også tilgang til prosedyrebistand fra NHOs advokattjenester.

Næringspolitisk medlemskap

Ved å bli medlem i Finans Norge får du innflytelse på felles standpunkter, tilgang til rådgivning og deltakelse i næringens felles infrastruktur. Gjennom medlemskapet i Finans Norge får du og din bedrift:

 • innflytelse i Finans Norge og finansnæringen. Dere blir en del av de næringspolitiske prosessene og kan være med å avgjøre våre standpunkt
 • innsikt, kompetanse og kunnskap gjennom å delta på kurs, konferanser og møteplasser hvor blant annet faglige problemstillinger diskuteres
 • deltakelse i tvisteløsninger og felles infrastruktur 
 • tilgang til finansjuridisk bistand
 • tilgang til finansrett

Arbeidsgivermedlemskap

I rollen som arbeidsgiverforening skal Finans Norge særlig:

 • Inngå, forvalte og utvikle sentrale tariffavtaler,
 • søke å opprettholde gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene og deres ansatte, herunder søke å avverge og løse mulige arbeidstvister,
 • behandle saker av felles interesser som arbeidsgivere, og
 • representere finansnæringen i NHO-felleskapet, nasjonalt og internasjonalt i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, typisk i høringer om forslag til endringer på arbeidslivsområdet.

Som arbeidsgivermedlem i Finans Norge får bedriften din:

 • Juridisk rådgivning og advokattjenester
  Se nærmere på Finans Norges hjemmeside om advokattjenester.
 • Arrangementer og møteplasser
  Finans Norge Arbeidsliv arrangerer jevnlige webinarer og medlemsmøter om aktuelle arbeidsrettslige temaer.
 • Arbeidsgiververktøy – maler og veiledere
  Finans Norge Arbeidsliv utarbeider ulike maler og veiledere tilpasset det sentrale avtaleverket i næringen. Dette kommer i tillegg til tilgang til NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no
 • Bransjeinnsikt – statistikk og analyse
  Se nærmere på Finans Norges hjemmeside om arbeidslivsstatistikk
Tariffbinding og deltakelse i AFP-ordningen

Finans Norge har i dag tariffavtaler med Finansforbundet, LO med Handel og Kontor/Fagforbundet, samt Tekna, NITO, Econa og Juristforbundet, les nærmere på Finans Norges hjemmeside om avtaleverk.

For inkassoforetak er Finans Norge og Finansforbundet enige om en ny og tilpasset tariffavtale gjeldende fra 1. januar 2024.

Ta kontakt med Finans Norge Arbeidsliv for nærmere veiledning om vilkår og fremgangsmåte ifm. opprettelse av tariffavtale og AFP binding.

Fintech-medlemskap

For Fintech medlemskap har vi en spesialpris på 25.000 kroner per år for næringspolitisk medlemskap. Da får bedrifter som tilhører denne kategorien tilgang til våre kurs og konferanser og kan delta på ulike arenaer. I tillegg gjennomfører vi to ganger i året en samling for fintechselskapene hvor deres særskilte utfordringer diskuteres. Medlemsprisen er den samme uavhengig av størrelse.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å snakke om medlemskap i Finans Norge. Send oss en epost til medlem@finansnorge.no