Fire personer på en arbeidsplass. Foto.

Bank og kapitalmarked

Bankene representerer det økonomiske bindeleddet mellom alle aktører i samfunnet, både privat og offentlig, og er en forutsetning for verdiskaping. Her finner du relevante sider for bank- og kapitalbransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Aktuelt om bank og kapitalmarked

 1. Ny rekord for norske verdipapirfond

  En sterk start på året bidro til at norske verdipapirfond for første gang passerte en samlet forvaltningskapital på 2000 milliarder. Dette er en økning på 15,5 prosent fra samme periode i fjor. Det melder Verdipapirfondenes forening - VFF. Se hele statistikken der.

 2. Omlegging av minibankgebyrer

  Ordningen for interbankgebyr ved BankAxept kontantuttak i minibank legges ned fra 19. februar i år. Nedgangen i antall minibanker har påvirket forretningsmodellen. Nå legger Norge seg på en modell som tilsvarer det som gjøres i flere europeiske land.

Mange mennesker i forskjellig alder og opprinnelse. Mangfold på arbeidsplassen.

Fakta om norsk banknæring

Her finner du nøkkeltall om banksektoren i Norge, blant annet markedsandeler, hvilken type utlån bankene gir til husholdninger og næringer, og hvordan bankene finansierer sine utlån.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år gjennomfører vi flere konferanser og seminar som kan være relevant for våre medlemmer innen bank og kapitalmarked, som for eksempel hvitvaskingskonferansen og betalingsformidlingskonferansen.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Norges Banks vurdering av systemrisikobufferkravet våren 2024

  I dette brevet retter Finans Norge særlig oppmerksomheten mot resiprokeringen av den norske systemrisikobufferen og samtidig understreke at norske myndigheter bør søke å oppnå en ordinær og fullverdig resiprokering fra alle relevante EU/EØS-stater.

 2. Nøytrale merverdiavgiftsregler ved leasing av personkjøretøy

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.11.2023 vedrørende høring av forslag til endringer i regler om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift når personkjøretøy blir videresolgt eller omdisponert til bruk som ikke ville gitt rett til fradrag. Finans Norge mener at lovendringen som foreslås i høringsnotatet ikke bør gjennomføres.

 3. Konkurranse i bankmarkedet

  Finans Norge har avgitt svar på Finansdepartementets brev datert 22. september 2023. Her ber departementet om innspill til finansmarkedsmeldingen for 2024. Finans Norge verdsetter et slikt initiativ til dialog om konkurransen i det norske bankmarkedet.

Et par som har flyttet sammen for første gang. Foto.

Aktive bankkunder

Ny undersøkelse viser at bankkundene er aktive som aldri før. Tall viser også at brukervennlighet og nærhet til banken er like viktig som rente.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt