Fire personer på en arbeidsplass. Foto.

Bank og kapitalmarked

Bankene representerer det økonomiske bindeleddet mellom alle aktører i samfunnet, både privat og offentlig, og er en forutsetning for verdiskaping. Her finner du relevante sider for bank- og kapitalbransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget med sin medlemsbruker øverst til høyre på våre nettsider. Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en medlemsbruker for å få tilgang til lukket medlemsinnhold på våre nettsider.

Aktuelt om bank og kapitalmarked

 1. Det kan nesten ikke bli lettere å bytte bank

  «Det må bli enklere å bytte bank», skriver sjeføkonom Merete Onshus i YS i DN 22. september. Det går nesten ikke an å få det enklere enn i dag, vil jeg si. I alle fall er det ikke kontonummerportabilitet som er svaret på hva som kan gjøres enklere. Det skriver Finans Norges forbrukerpolitisk direktør, Gry Nergård. Les hele innlegget i DN.

 2. Kommunalbanken blir en del av Finans Norge

  Kommunalbanken AS (KBN) har blitt næringspolitisk medlem i Finans Norge. Medlemskapet vil gi KBN tilgang til relevant faglig informasjon samt representasjon i sentrale norske fagmiljø på det regulatoriske området.

 3. Personkunder nettokjøpte rentefond i august

  Det ble totalt nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i august. Norske personkunder sto for om lag 1 milliard, hvorav 1,9 milliarder ble plassert i rentefond. Nettotegningen i aksjefond var negativ for første gang siden mars, og endte på -0,8 milliarder. Det viser fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening. Les mer hos VFF.

Mange mennesker i forskjellig alder og opprinnelse. Mangfold på arbeidsplassen.

Fakta om norsk banknæring

Her finner du nøkkeltall om banksektoren i Norge, blant annet markedsandeler, hvilken type utlån bankene gir til husholdninger og næringer, og hvordan bankene finansierer sine utlån.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år gjennomfører vi flere konferanser og seminar som kan være relevant for våre medlemmer innen bank og kapitalmarked, som for eksempel hvitvaskingskonferansen og betalingsformidlingskonferansen.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Forslag til forskrifter for gjennomføring av digitaliseringsdirektivet

  Finans Norge viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev fra 19. juni 2023. Departementet sender på høring et forslag til forskrifter for å gjennomføre regler i direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og prosesser innen selskapsretten (digitaliseringsdirektivet).

 2. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

 3. Ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 26.04.2023 hvor departementet sender på høring Finanstilsynets forslag til nye regler om ytelse av investeringstjenester fra foretak med hjemstat utenfor EØS (tredjelandsforetak). Nedenfor følger Finans Norges innspill.

Dame foran en pc

Ny finansavtalelov

Finans Norges temaside om finansavtaleloven holdes oppdatert med informasjon om arbeidet med loven og hvordan den nye reguleringen påvirker finansnæringen og deres kunder.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt