Fire personer på en arbeidsplass. Foto.

Bank og kapitalmarked

Bankene representerer det økonomiske bindeleddet mellom alle aktører i samfunnet, både privat og offentlig, og er en forutsetning for verdiskaping. Her finner du relevante sider for bank- og kapitalbransjen.

Du er nå på en side som inneholder lukket medlemsinnhold

Informasjon om innlogging

Kjære ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter

Lukkede medlemsnyheter og medlemsinnhold finner du nå sammen med åpent innhold både på forsiden, på din nye bransjeside og temasider. Dette innholdet er kun synlig dersom du er innlogget. 

Etter lansering av nye nettsider 29. mars 2023 vil du ikke lenger kunne bruke ditt gamle brukernavn og passord, du må opprette ny bruker eller logge deg inn dersom du allerede har fått en Arbinn-bruker hos NHO. Slik oppretter du ny bruker: Trykk «Logg inn» og deretter «Ny bruker». Her er veiledning.

Test gjerne at du har fått logget inn med en verifisert medlemsbruker ved å besøke denne testsiden. Ta kontakt med NHO Medlemssenter dersom du trenger hjelp: medlem@nho.no.

Besøk din bransjeside for å finne medlemsnyheter og det du trenger. Her har vi forsøkt å samle lenke til alt du trenger på ett sted. Gi oss gjerne tilbakemelding om det er noe du savner!

Vi gleder oss til å dele vårt medlemsinnhold med deg!

Finans Norge

Aktuelt om bank og kapitalmarked

 1. Nytt nummer av Finansrett

  I dette nummeret av Finansrett har vi 71 saker. Noen av sakene du kan lese om er forslag til ny finanstilsynslov, nye endringer i CRR/CRD IV-forskriften, forslag til endringer i konkurranseloven om markedsetterforskning og overtredelsesgebyr for fysiske personer, og EU-forslag til nye taksonomikriterier.

 2. Risikovekting av eiendomslån

  Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet om bankenes risikovekting av bolig- og næringseiendomslån. Finans Norge mener det bør gjøres regelverksendringer som bidrar til likere konkurransevilkår i det norske bankmarkedet og forsterker sammenhengen mellom faktisk risiko og kapitalkrav.

 3. Norske personkunder passerte 400 milliarder i forvaltningskapital i april

  Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 3,1 milliarder i april. Sammen med en positiv markedsutvikling bidro det til at verdien av norske personkunders samlede plasseringene i verdipapirfond for første gang har passert 400 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Risikovekting av eiendomslån

  Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet om bankenes risikovekting av bolig- og næringseiendomslån. Finans Norge mener det bør gjøres regelverksendringer som bidrar til likere konkurransevilkår i det norske bankmarkedet og forsterker sammenhengen mellom faktisk risiko og kapitalkrav.

 2. Høring om lovfesting av tre typetilfeller fra skattefritakspraksis

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 24.02.23 vedrørende høring av et forslag om å endre skattelovens regler for skattefri omorganisering ved å lovfeste tre typetilfeller fra skattefritakspraksis. Finans Norge avgir her våre vurderinger.

 3. Høringssvar – Finanstilsynets forslag til forskrift om formidling av lån og forslag til endringer i finansforetaksforskriften

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 21.03.2023 der Finanstilsynets høringsnotat av 01.03.2023 med forslag til forskrift om formidling av lån og endringer i finansforetaksforskriften sendes på høring. Finans Norge avgir her våre vurderinger.

 4. Endringer i konkursloven mv. (rekonstruksjon)

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring publisert den 13. januar 2023. Finans Norge har nedsatt en egen arbeidsgruppe som har gjennomgått høringsnotatet. Næringen mener det er viktig med en permanent rekonstruksjonslovgivning og støtter store deler av departementets forslag. Samtidig vil Finans Norge, basert på erfaringene med den midlertidige loven, foreslå justeringer som etter vår vurdering vil gjøre regelverket mer effektivt og bedre balansert.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år gjennomfører vi flere konferanser og seminar som kan være relevant for våre medlemmer innen bank og kapitalmarked, som for eksempel betalingsformidlingskonferansen, kapitalkravseminaret og hvitvaskingskonferansen.

Dame foran en pc

Ny finansavtalelov

Finans Norges temaside om finansavtaleloven holdes oppdatert med informasjon om arbeidet med loven og hvordan den nye reguleringen påvirker finansnæringen og deres kunder.

Mer medlemsinnhold og relevante temasider og lenker

Bank og kapitalmarked - styrer og utvalg

Bransjestyre bank og kapitalmarked

Jan-Frode Janson, SpareBank 1 SMN (leder)

Ida Lerner, DNB

Frank Johannesen, Sparebanken Vest

Trond Lars Nydal, Sparebanken Møre

Bente Haraldson Syre, Haugesund Sparebank

Sverre Kaarbøe, Eika Gruppen

Jon Brenden, Nordea

Liv B. Ulriksen, Sparebank 1 Nord-Norge

Camilla Leikvoll, Storebrand

Anders Bruun-Olsen, Santander

Arild Andersen, Handelsbanken

 

Hovedsekretær

Strandskogen, Eva-Lill

Mandat for Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK)

Fagutvalg antisvindel bank (FAB)

Anna Rønning, leder Sparebank1 Utvikling
Marthe Bjerke Hafsmoe        Nordea Bank Abp.
Kristian Dragerengen Eika Bank
Nina Merethe Olsen Sparebanken Sør
Ingrid Grav Danske Bank
Sebastian Claydon Takle DNB
Ramanjit Kaur Handelsbanken
Lars Ivar K. Kittelsaa Sparebanken Vest
Nanina Brochmann Lund Santander
Hovedsekretærer

Strandskogen, Eva-Lill

Mandat for fagutvalg antisvindel bank (PDF)

 

Fagutvalg kreditt

Marianne Kolstad, leder Danske Bank
Elizabeth Thormodsrud        Nordea Bank Abp.
Jan Erik Skjolden Handelsbanken
Svein Rønning DNB
Torunn S Hoftvedt Storebrand Bank
Magnus Berg Ihler Pareto Bank
Torvald Søiland SpareBank 1-alliansen
Tore Andresen   Bank Norwegian
Hovedsekretærer

Olsen, Katrine

Mandat for fagutvalg kreditt

 

Fagutvalg Likviditet

Ove Ness, leder Sparebanken Møre 
Reidar Bolme DNB
Rolf Erik Geving Danske Bank
Mette B. Wæringsaasen Nordea Bank Norge
Torstein Slørstad SEB
Wenche Vatnan Handelsbanken
Ove Ness Sparebanken Møre
Dag Andreas Hjelle SpareBank 1 SR-Bank
Johan Øverseth Røstøen Totens Sparebank Boligkreditt
John Hopp Sparebanken Vest
Unni Larsen SpareBank 1 SMN

Janne Mäntyniemi

Santander Consumer Bank

Hovedsekretær

Cook, Michael Hurum

Fagutvalg OMF

Arve Austestad (leder) SpareBank 1 Næring- og Boligkreditt AS
Marianne Lofthus Sør Boligkreditt AS
Ole Andre Kjerstad    Møre Boligkreditt AS
Børre Gundersen Nordea Eiendomskreditt AS
Øyvind Telle Sbanken Boligkreditt AS
Dag Hjelle SR-Boligkreditt AS
Sindre Andreas Espenes DNB Boligkreditt AS
John Hopp Sparebanken Vest Boligkreditt
Odd Arne Pedersen Eika Boligkreditt

Hovedsekretær

Cook, Michael Hurum

Fagutvalg Soliditet

Alexander Vik, leder SpareBank 1 SR-Bank
Kjell Engen Sparebanken Øst
Ellen Belck-Olsen Santander Consumer Bank
Erlend Wallestad Sparebanken Vest
Tore Øystein Gløersen Eika Gruppen
Stig Faltinsen  Danske Bank
Roar Snippen SpareBank 1 Sørøst-Norge
Mette Blomberg Wæringsaasen Nordea Bank Abp.
Leif Kylling  Sparebanken Møre
Are Jansrud SpareBank 1 Østlandet
Henrik Lidman DNB
Bjørn Friestad Sparebanken Sør
Hovedsekretær

Olsen, Katrine

Fagutvalg Verdipapirmarked (FUV)

Jan Bjørnsen, leder Handelsbanken
Per Taalesen Storebrand
Tove Sternhoff Haugesund Sparebank
Hanne L. Pedersen  DNB
Helene Monrad Bale Danske Bank
Lars Olav Laurendz Sparebanken Sør
Una Mathisen SpareBank 1
Arlin Mæland Sbanken
Filip Kjærheim Nordea Bank Abp.
Bernt  Zakariassen Verdipapirfondenes forening
Hovedsekretær

Arnø, Knut Georg

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt