Fire personer på en arbeidsplass. Foto.

Bank og kapitalmarked

Bankene representerer det økonomiske bindeleddet mellom alle aktører i samfunnet, både privat og offentlig, og er en forutsetning for verdiskaping. Her finner du relevante sider for bank- og kapitalbransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Aktuelt om bank og kapitalmarked

 1. Kredittavtaler etter EFTA-uttalelse

  EFTA-domstolen avsa nylig to rådgivende uttalelser i saker forelagt av islandske domstoler (E-13/22 og E-1/23 samt E 4/23). Sakene gjelder transparens og tilstrekkelig informasjon til kunder om vilkår og betingelser for bolig- og kredittlånsavtaler med flytende rente.

 2. Heidra med pris for digital eigedomshandel

  Kartverket fekk tildelt pris for prosjektet «digital samhandling ved eigedomshandel» under Geospatial World Excellence Award 2024 i mai. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom bankar, eigedomsmeklarar og Kartverket gjennom DSOP (digital samhandling offentleg privat), og har spart samfunnet for milliardbeløp gjennom å digitalisere ein tidlegare papirtung prosess. Les heile saka hos Kartverket.

Gammel mann. Foto.

Lær selvforsvar mot svindel

Norske banker står sammen for å hjelpe forbrukere med selvforsvar mot svindel. Svindel.no er et samarbeid mellom medlemmer av Finans Norge.

Mange mennesker i forskjellig alder og opprinnelse. Mangfold på arbeidsplassen.

Fakta om norsk banknæring

Her finner du nøkkeltall om banksektoren i Norge, blant annet markedsandeler, hvilken type utlån bankene gir til husholdninger og næringer, og hvordan bankene finansierer sine utlån.

Et par som har flyttet sammen for første gang. Foto.

Aktive bankkunder

Ny undersøkelse viser at bankkundene er aktive som aldri før. Tall viser også at brukervennlighet og nærhet til banken er like viktig som rente.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Innspill til ny lov om Finanstilsynet

  Finans Norge viser til Stortingets finanskomitéens behandling av sak Regjeringens forslag til ny finanstilsynslov. Vi støtter i all hovedsak lovforslaget, med de justeringer departementet har foretatt etter høringsrunden. Finans Norge har likevel noen kommentarer som vi ber komitéen følge opp.

 2. Finansdepartementets vurdering av systemrisikobufferen i 2024

  Finans Norge anmoder om at Finansdepartementet i oppfølgingen av Norges Banks råd om systemrisikobufferen sikrer at ulike bufferkrav har separate - og såldes ikke delvis overlappende - begrunnelser i tråd med EUs kapitalkravsregelverk. Les hele brevet fra Finans Norge.

 3. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år gjennomfører vi flere konferanser og seminar som kan være relevant for våre medlemmer innen bank og kapitalmarked, som for eksempel hvitvaskingskonferansen og betalingsformidlingskonferansen.

Illustrasjonsbilde nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Her kan du melde deg på og se oversikt over alle nyhetsbrev fra Finans Norges avdeling for Bank og kapitalmarked. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt