Finansnæringens dag

Hvert år i mars arrangerer Finans Norge årskonferansen Finansnæringens dag. Her samles nærmere 1000 deltakere årlig fra finansnæringen, offentlig sektor, politikere og næringslivet. Tematikken varierer fra år til år, men fellesnevneren er at vi ønsker å sette fokus på viktige temaer som opptar finansnæringen og samfunnet generelt.

2024 - Neste akt

Vi står midt i store endringer. Geopolitisk uro, økonomisk tilbakeslag, klimaforandringer og teknologiske skift gjør at vi lever i spennende tider. Ingen vet hvordan neste akt vil se ut.

Hvordan skal vi håndtere klima og natur i stor endring? Hvordan vil arbeidsmarkedet endre seg når kunstig intelligens entrer scenen? Og hvordan skal bedrifter og privatpersoner lykkes i Norge, når vi skal gjennom det store sceneskiftet?

Vi kan ikke regissere fremtiden, men vi har alle en viktig rolle å spille. Vi vet at finansnæringen både ønsker, og kommer til å være, en del av løsningen. Spørsmålet er hvilken rolle vi skal spille.

 19. mars inviterer Finans Norge til sin store årskonferanse Finansnæringens dag på Folketeateret!

Tidligere Finansnæringens dag

2023 – Taktskifte

Vi står overfor store utfordringer. Den grønne omstillingen går for sakte, det er krig i Europa og næringslivet påstår de møter en næringsfiendtlig politikk. Utenlandske kritikere beskylder oss for å lukke øynene. Derfor skal Finansnæringens dag 2023 sette oss selv på tiltalebenken og finne ut hvor myndigheter, finansnæring og øvrig næringsliv må vise vilje til økt endring.

Men vi skal ikke bare peke på problemene. Vi skal finne løsningene og bli inspirert av de som går foran og representerer fremtiden. Vi er klare for et nasjonalt krafttak, hvor en sterk, fremtidsrettet og konkurransedyktig finansnæring er en viktig forutsetning for å lykkes.

2022 – Skjebnefellesskap

Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Allerede før disse hendelsene sto vi overfor store utfordringer. Hele samfunnet må omstilles i bærekraftig og klimanøytral retning, vi må sikre velferden gjennom ny jobbskaping og vi må ta i bruk digitaliseringens muligheter. Vi står overfor større utfordringer enn på lenge, og vi er alle gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Det er vårt skjebnefellesskap.

2021 –  Finansuke - En million nye jobber

Norge trenger å skape rundt 25.000 nye jobber hvert år de neste 40 årene. Finansnæringens bidrag er allerede betydelige, mulighetene er store, men vi må gire opp ytterligere i tiden som kommer. På Finansuke21 ser vi nærmere på bakgrunnen for dette, vi drøfter ulike løsninger og stiller oss spørsmålet: Hva skal til for å lykkes framover og hvem tar ansvaret?

2019 – Det store kappløpet

Vi synes verden endrer seg raskt i dag, men i morgen vil det gå enda litt raskere. Vi blir alle påvirket av kraften og hurtigheten i endringsdynamikken. Det vil endre verdenspolitikken og maktforholdene internasjonalt, det vil endre Norge og hvordan vi organiserer oss, og det vil endre hvilke krav som stilles til oss som finansnæring og som enkeltmennesker.

Derfor har vi kalt årets Finansnæringens dag for Det store kappløpet. Og derfor setter vi akkurat disse temaene på dagsordenen. Finansnæringens dag 2019 blir møteplassen hvor vi ser på hvordan kappløpet gjør seg utslag i den internasjonale kampen, kampen om hodene og kampen om pengene.

2018 – Innenfor & utenfor

Vi ser globale og lokale trender som kan skape økte forskjeller og med store utfordringer for enkelte målgrupper. Blir flere stående utenfor, og blir avstanden til de som er innenfor større? Dette er utfordringer som finansnæringen bør diskutere og aktivt legge til rette for at blir løst på best mulige måte. Vi ønsker å tilrettelegge for innenforskap og setter fokus på det med årets konferanse.