En familie holder hender. Foto.

Livsforsikring og pensjon

Livsforsikrings- og pensjonsselskapene gir økonomisk trygghet for familien. Her finner du relevante sider for livsforikring- og pensjonsbransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Aktuelt om livsforsikring og pensjon

 1. Mer enn 2000 milliarder forvaltes på vegne av kundene

  Det er fortsatt sterk vekst i innbetalinger til pensjon i livsforsikringsselskaper, med en økning på 7 prosent for første kvartal i 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser nye tall fra Finans Norge – 1. kvartal 2024.

 2. Nytt nummer av Finansrett

  I dette nummeret av Finansrett har vi 69 saker. Hovedsaker i dette nummeret er proposisjon om ny finanstilsynslov, proposisjon om tvungne betalingsmidler (kontanter), proposisjon om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett.

 3. Andelen med minimumsordning synker

  Andelen arbeidstakere med minimumssats på sin pensjonssparing har falt fra 24 prosent i 2021 til 20 prosent i 2023. Det viser tall fra Finans Norge.

Fellesløsninger for forsikrings- og pensjonsselskapene

Finans Norge forsikringsdrift er en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene i Norge, som drifter og videreutvikler digitale fellesløsninger for forsikringsnæringen.

Relevante fellesløsninger:
Norsk pensjon
Avkastningsportalen
Pensjonskontoregisteret
Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)

 

Finans Norge forsikringsdrift

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 2. Innspill til stortingsmelding om endringer i pensjonssystemet

  Finans Norge støtter regjeringens forslag som skal styrke den finansielle og sosiale bærekraften i pensjonssystemet, men påpeker at det er viktig at tjenestepensjonene tilpasses parallelt og samtidig med endringene i folketrygden. Les Finans Norges innspill.

 3. Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Les Finans Norges innspill.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt