En familie holder hender. Foto.

Livsforsikring og pensjon

Livsforsikrings- og pensjonsselskapene gir økonomisk trygghet for familien. Her finner du relevante sider for livsforikring- og pensjonsbransjen.

Informasjon om medlemsinnlogging

Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en medlemsbruker for å få tilgang til lukket medlemsinnhold på våre nettsider.

Slik får du tilgang til lukket medlemsinnhold og medlemsnyheter.

Aktuelt om livsforsikring og pensjon

 1. Sterk vekst i innskuddspensjon

  Det ble innbetalt 22,9 milliarder kroner til innskuddspensjonsordninger i årets to første kvartaler i 2023. Dette er en økning på 18 prosent målt mot samme periode i fjor. Denne økningen skyldes i stor grad innføringen av «pensjon fra første krone» i 2022.

 2. Mange sjekker pensjonen

  Stadig flere nordmenn ønsker oversikt over pensjonen sin. Hittil i år har interessen for å sjekke pensjonen gjennom Norsk Pensjon, som er en av de store pensjonsportalene, økt med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

 3. Tjenestepensjon bør tilpasses

  Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen og foreslått endringer i folketrygden. Rundt to millioner har tjenestepensjon, og det er viktig at denne tilpasses de endringene man nå forbereder i folketrygden. Det mener Finans Norge, som nå har sendt innspill til den forestående stortingsmeldingen om et bærekraftig pensjonssystem.

Publikum på en konferanse. Foto.

Møteplasser

Hvert år gjennomfører vi pensjonskonferansen sammen med BI for å holde våre medlemmer oppdatert på feltet. I tillegg har Finans Norge flere konferanser, seminar og kurs som kan være relevant for våre medlemmer.

Siste høringer og aktuelle brev til myndigheter

 1. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

 2. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 3. Innspill til stortingsmelding om oppfølging av Pensjonsutvalgets forslag

  Pensjonsutvalget har evaluert pensjonssystemet og foreslått endringer i folketrygden som skal øke bærekraften i dagens pensjonssystem. Forslagene fra Pensjonsutvalget skal styrke både den finansielle og sosiale bærekraften i pensjonssystemet. Finans Norge har støttet utvalgets anbefalinger om endringer. Der utvalget har hatt dissenser, støtter Finans Norge forslagene fra utvalgets flertall.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt