Arrangementer

9 resultater

Type arrangement
Velg område
9 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Kompetansefrokost og lansering av Kompetansesjekken 2024

  Finans Norge inviterer til kompetansefrokost. Her vil du blant annet få presentert den rykende ferske Kompetansesjekken for 2024 og høre mer om bransjeprogrammet for finans. Vi ønsker alle, både medlemsbedrifter og andre som er interessert i kompetanseutvikling, velkommen til vårens viktigste kompetansefrokost! Du kan også følge frokosten live her.

 2. Bankregulatorisk fagseminar 2024

  22. mai er det duket for årets bankregulatoriske fagseminar på Quality Hotel Expo på Fornebu. Her vil du få en god oversikt over siste utviklingstrekk og endringer på regelverkssiden, både nasjonalt og internasjonalt. Finanstilsynet snakker om aktuelt fra tilsynspraksis og vi ser på det som kommer av EU-reguleringer, samt betalingssvindel og bærekraft. I tillegg kommer ESA for å snakke om sin rolle.

  Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt med Marielle Arvesen ved spørsmål.
 3. Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering

  Finans Norge ønsker velkommen til årets fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering, som arrangeres på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 7. juni. Målgruppen for seminaret er ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, terrorfinansiering og sanksjoner ved rapporteringspliktige foretak i bank og forsikring, men vil også være relevant for andre rapporteringspliktige. Programmet er nå klart, og vi har åpnet for påmelding.

 4. Frokostseminar – Hvordan snu uføreutviklingen og økningen i unge uføre?

  Norge har mange uføre, og et høyt antall unge uføre er en særlig samfunnsutfordring. Finans Norge inviterer til frokostseminar der vi ser nærmere på hva som forklarer uføreutviklingen. Hvilke ytelser får uføre i dag? Hvordan virker de ulike ordningene sammen? Hvilke insentiver har uføre, med restarbeidsevne, til å komme seg raskest mulig tilbake i jobb? Hvordan kan denne utviklingen snus?

 5. Pensjonskonferansen 2024

  Vi har gleden av å invitere til Finans Norges Pensjonskonferanse, den 3. september 2024. Her samler vi ledende eksperter, beslutningstakere og representanter fra pensjonssektoren for å se på blant annet forbrukerens økende behov for informasjon om pensjonen sin. Et spennende program er under utarbeiding og vi åpner for påmelding i mai. Hold gjerne av datoen allerede nå!

 6. Complianceseminaret 2024

  Finans Norge og Spama ønsker velkommen til årets complianceseminar som arrangeres fra den 19. til 20. september på Quality Hotel Expo på Fornebu. Seminaret har en praktisk tilnærming med særlig fokus på regulatoriske nyheter og aktuelle problemstillinger. Påmelding åpner i juni.

 7. Boligkonferansen 2024

  Etter fjorten renteøkninger siden null-renten er det lite som tyder på at rentenivået skal tilbake dit det var. Parallelt med renteøkningene har nyboligsalget stupt og foran oss ligger den laveste boligbyggingen på mange tiår. Samtidig er det stor uro i verdensøkonomien, historisk svak krone, fortsatt de-globalisering og krig. Er det blitt et tidsskille i bolig- og eiendomsmarkedet? Dette spørsmålet og mange andre skal vi søke svar på, når vi møtes på Nasjonalmuseet den 24. oktober. Finans Norge og Eiendom Norge ønsker velkommen til Boligkonferansen 2024!

 8. Webinarrekken Arbeidslivet i finans

  Medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» listes ut her. Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer.

 9. HMS-kurs for ledere

  Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 3-5 første ledd. Øverste administrative leder anses som arbeidsgiver, men flere enn øverste leder kan etter omstendighetene anses som arbeidsgiver (aml. § 1-8 andre ledd). Som landsforening i NHO har Finans Norges medlemsbedrifter tilgang til nettkurset "HMS for ledere (§3-5-kurs)".