Styrer og utvalg

Medlemmene i Finans Norge utformer organisasjonens politikk gjennom deltakelse i de ulike styrer og utvalg som er etablert for de forskjellige fagområdene som Finans Norge dekker.

Medlemmene i Finans Norge utformer organisasjonens politikk gjennom deltakelse i de ulike styrer og utvalg som er etablert for de forskjellige fagområdene som Finans Norge dekker.

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge (PDF)

Hovedstyret m.m.

Hovedstyret

Members of the Board

Benedicte Schilbred Fasmer, SR-Bank, styreleder
Geir Bergskaug, Sparebanken Sør
Kjerstin Braathen, DNB
Erlend Angelfoss, Danske Bank
Snorre Storset, Nordea             
Odd Arild Grefstad, Storebrand
Sverre Thornes, KLP
Lars Haram, Oslo Pensjonsforsikring
Turid Grotmoll, Fremtind Forsikring              
Geir Holmgren, Gjensidige    
Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank 
Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest
Richard Heiberg, SpareBank 1 Østlandet
Morten Thorsrud, If Skadeforsikring               

 

Sparebankforeningens styre

Medlemmer av styret i Sparebankforeningen / Members of the Board of the Savings Banks Association

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør – leder
Siri Berggreen, Lillestrømbanken
Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest
Hallvard Klakegg, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Richard Heiberg, SpareBank 1 Østlandet
Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank
Hanne Nordgaard, SpareBank 1 Helgeland
Nina Holte, Østre Agder Sparebank
Kristin Vitsø Bjørnstad, Sparebankstiftelsen Hedmark
Jermund Lien Molland, Luster Sparebank

Varamedlemmer

Deputies

Gine Wang-Reese, DNB (personlig vara for Thomas Midteide)
Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark
Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane
Benedicte Schilbred Fasmer, SpareBank 1 SR-Bank
Andre Støylen, Sparebankstiftelsen DNB
Per Arild Eggen, Tolga Os Sparebank

Valgkomitéen

Jan-Frode Janson, SpareBank 1 SMN, leder   
Hege Toft Karlsen, Eika Gruppen
Morten Thorsrud, If Skadeforsikring
Kjerstin Braathen, DNB 
Snorre Storset, Nordea
Odd Arild Grefstad, Storebrand