Avtaler, normer og regler

Her finner du oversikt over alle fagartikler og dokumenter om rettslige rammebetingelser av betydning for Finans Norges medlemmer. Innhold som gjelder din bransje vises også inne på bransjesiden.

Informasjon om medlemsinnlogging

Medlemsinnhold er synlig for alle som er innlogget. Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider.
Alle ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan opprette en bruker.

Finansrett

Medlemmer av Finans Norge får fri tilgang til vår digitale publikasjon om rettslige rammebetingelser for finansnæringen.

Ny finansavtalelov

Vi har samlet alt om ny finansavtalelov på en egen temaside. 

Sist oppdaterte avtaler, normer og regler for finansnæringen

 1. Flytting av privat kollektiv pensjon og offentlig tjenestepensjon

  Bransjestyret liv og pensjon i Finans Norge har vedtatt bransjeavtaler for utveksling av nødvendig informasjon mellom pensjonsleverandørene i forbindelse med flytting og tilbudsforespørsler av kollektive forsikringer. Avtalene bidrar til å effektivisere flytte- og tilbudsprosessene i næringen.

 2. Mal for gjeldsbrev

  Et inkassoselskap kan i noen tilfeller forsøke å løse skyldig gjeld med såkalte utenrettslige gjeldsforhandlinger. Dette innebærer at det foreslås løsninger for tilbakebetaling uten rettslige skritt til Namsfogden. For å kunne få på plass en avtale om frivillig betalingsordning mellom forbruker og inkassoselskapet er det viktig at forbruker erkjenner sin gjeld gjennom et gjeldsbrev. Se malen nedenfor.

 3. Bransjenorm utenrettslig gjeldsordning

  Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes til Namsmannen som siste utvei. Derfor har næringen i fellesskap laget en bransjenorm som våre medlemmer har forpliktet seg til å følge.

 4. Veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

  21. juni 2023 la Finans Norge frem en veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp. Veilederen skal bidra til å øke kvaliteten og sammenlignbarheten til finansierte klimagassutslipp.

 5. Veileder på tilbudsbrev for innvilgelse av lån knyttet til lånegarantiordningen

  Dette dokumentet er utarbeidet som en veileder / mal for finansforetakene ved utforming av tilbudsbrev for innvilgelse av lån i henhold til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter av 24. mars 2020 nr. 59.

Aktuelt om rettslige rammebetingelser for finansnæringen

 1. Nytt nummer av Finansrett

  I dette nummeret av Finansrett har vi 69 saker. Hovedsaker i dette nummeret er proposisjon om ny finanstilsynslov, proposisjon om tvungne betalingsmidler (kontanter), proposisjon om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett.

 2. Kredittavtaler etter EFTA-uttalelse

  EFTA-domstolen avsa nylig to rådgivende uttalelser i saker forelagt av islandske domstoler (E-13/22 og E-1/23 samt E 4/23). Sakene gjelder transparens og tilstrekkelig informasjon til kunder om vilkår og betingelser for bolig- og kredittlånsavtaler med flytende rente.

 3. Vil legge til rette for boligkjøpsmodeller

  Hvis man ønsker flere inn på boligmarkedet, er det bedre å se på utlånsreguleringen enn å omgå skrankene gjennom utvikling av nye boligkjøpsmodeller. – En enkel løsning er å øke fleksibilitetskvoten i utlånsforskriften, samt tillate utbyggere, som typisk borettslag eller kommuner, å stille garanti for en andel av enhetene i nye prosjekter, sier Juridisk fagdirektør Carl Flock i Finans Norge.

Rundskriv til medlemmene fra Finans Norge (logg inn)

Høringer og brev til myndigheter

 1. Forskrift om digitalt dødsbo

  Finans Norge viser til forskrift om digitalt dødsbo som ble sendt på høring den 06.05.2024, med høringsfrist 05.07.2024.

 2. Konkurranse i bankmarkedet – Bankbyttetjenester

  17. juni avga Finans Norge svar på Finansdepartementets brev datert 26. april 2024, der departementet ba om innspill på mulige forbedringer i bankbyttetjenestene i Norge.

 3. Tiltak for å redusere systemrisiko i Norge

  18. juni sendte Finans Norge et brev til Finansdepartementet om tiltak for å dempe systemrisikoen. Finans Norge oppfordrer Finansdepartementet til å initiere en utredning av hvordan systemrisikoen i Norge kan dempes.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
 • Nils Henrik Heen
 • Direktør juridisk
 • Lise Ljungmann Haugen
 • Fagdirektør og advokat

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt