Skadestatistikk skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Skadestatistikk skadeforsikring

Skadestatistikk, antall skader og erstatningsbeløp, for landbasert norsk forsikring utenom naturskader.

Merk: Tallene innenfor de ulike årganger/kvartaler er for skader "hittil i år" og ikke tall for kvartalene isolert.