Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

63 resultater

Type dokument
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.07.21 om høring av høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter – IFRS 17 Forsikringskontrakter.

 2. Høring - Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 06.03.18 vedrørende Finanstilsynets utkast til lov og forskriftsbestemmelser for gjennomføring av EUs direktiv 2016/97/EU om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett.

 3. Høring – endringer i forsikringsavtaleloven

  Det vises til høringsnotat av 06.03.18 vedrørende endringer i forsikringsavtaleloven og tilhørende forskrift.

 4. Høring – Enovas rapport om energimerkeordningen

  Finans Norge viser til departementets høring om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

 5. Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

  Det vises til høringsbrev av 19.03.19 der NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool sendes på høring.

 6. Høring om EU-forslag til nye forbrukervernregler

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 12.06.18 vedrørende EU kommisjonens forslag til direktivendringer for å styrke forbrukervernet – «A New Deal for Consumers» og samtaler vedrørende utsatt høringsfrist til 22.08.18.

 7. Høring om lovfesting av tre typetilfeller fra skattefritakspraksis

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 24.02.23 vedrørende høring av et forslag om å endre skattelovens regler for skattefri omorganisering ved å lovfeste tre typetilfeller fra skattefritakspraksis. Finans Norge avgir her våre vurderinger.

 8. Høringssvar - lovforslag knyttet til overvann i plan- og bygningsloven

  Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

 9. Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 05.10.2021 med høringsfrist 07.01.2022 samt vår etterfølgende dialog og innvilget utsatt høringsfrist til 14.01.2022.

 10. Høringssvar – endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

  Det vises til høringsbrev av 12.08.20 om høring om endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. Finans Norge avgir her merknader

 11. Høringssvar – forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

  Det vises til brev av 08.06.21 der forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker sendes på høring. Høringsfristen var 09.09.21, men etter henvendelse ble Finans Norge gitt utsettelse på å inngi høringssvar til 23.09.21.