Høring - Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 06.03.18 vedrørende Finanstilsynets utkast til lov og forskriftsbestemmelser for gjennomføring av EUs direktiv 2016/97/EU om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett.

IDD-regelverket innebærer en heving av forbrukerbeskyttelsen ved formidling og salg av
forsikringer innenfor en felles EU regulering på tvers av distribusjonskanaler og lisenser