Publisert

Høringssvar – endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Det vises til høringsbrev av 12.08.20 om høring om endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. Finans Norge avgir her merknader