Publisert

Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

Det vises til høringsbrev av 19.03.19 der NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool sendes på høring.

Finans Norge mener at utvalgets forslag bør legges til side som følge av at sentrale forslag fra flertallet inneholder vesentlige feil og at det mangler vurdering av konsekvensene.