Høring – Enovas rapport om energimerkeordningen

Finans Norge viser til departementets høring om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

 Under følger våre kommentarer til høringsnotatet.