Publisert

Høringssvar – forslag om midlertidig forskrift til pakkereiseloven som følge av utbruddet av Covid-19

Finans Norge representerer finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

 Våre medlemmer, både som banker for aktører innen reiselivsbransjen og som forsikringsleverandører, er opptatt av at det iverksettes effektive tiltak for å sørge for at vi vil ha norske reisearrangører som tilbyr pakkereiser også i fremtiden og at forbrukere som rammes beskyttes og hjelpes på en effektiv måte.