Høring fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører - høringssvar

Det vises til departementets høringsbrev av 30.01.2018, høring fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlig og private aktører.

Finans Norge avgir her sine merknader.
Merknadene er av overordnet karakter.