Høringssvar - Forslag til endringer i regelverket om utdelinger i finansforetaksloven

Finans Norge viser til finansdepartementets høringsbrev 17. januar 2023 om forslag til endringer i regelverket om utdelinger i finansforetaksloven.