Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.07.21 om høring av høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter – IFRS 17 Forsikringskontrakter.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.