Høring om EU-forslag til nye forbrukervernregler

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 12.06.18 vedrørende EU kommisjonens forslag til direktivendringer for å styrke forbrukervernet – «A New Deal for Consumers» og samtaler vedrørende utsatt høringsfrist til 22.08.18.

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240
finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte.