Høringssvar - Krav om pliktig tilslutning til godkjent klageorgan