Høringsinnspill til representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste (Dokument 8:154 S (2019-2020))

Finans Norge viser til Stortingets behandling av ovennevnte forslag, og ønsker å komme med skriftlig innspill hva angår forslaget om innføring av avgift på helseforsikringer.

Det er nærmere 650 000 som dekkes av helseforsikring i Norge i dag, Den store majoriteten
av disse (90%) har slik forsikring gjennom kollektive ordninger hos sin arbeidsgiver
For små og mellomstore bedrifter, som er i klar majoritet i norsk næringsliv, er lange
sykefravær hos ansatte en stor utfordring.