Dokumenter

Har du husket å logge inn? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

35 resultater

Type dokument
Velg område
35 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

  Det er behov for en endring av finansavtalelovens regler knyttet til renteendringer av tidsbestemte kredittavtaler som bør effektueres senest samtidig med en eventuell endring av finansavtaleloven § 2-1.

 2. Bank- og betalingstjenester til barn på skjult adresse

  Finans Norge og Barne- og familieetaten ber om Justis- og beredskapsdepartementets vurdering avom ny finansavtalelov med tilhørende forskrift åpner for mulighet til å tilby bank- ogbetalingstjenester til barn på skjult adresse, uten at vergene må varsles eller har rett til innsyn.

 3. Høringssvar – utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort

  Det vises til høringsbrev av 3. mars 2022 med forslag til nye regler i pass- og ID-kortforskriften om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort.

 4. Finanstilsynets rolle ifm. regulering av salgspantlån til forbrukere

  I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 5. Regulering av salgspantlån i Finanstilsynets Modul for kredittrisiko

  Brev fra Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening til Finanstilsynet: I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 6. Høringssvar – Digitalt skifte av dødsbo

  Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av 23.06.21, hvor forslag til en ny bestemmelse i arveloven sendes på høring.

 7. Høring – endringer i skatteloven

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 21.05.21 med forslag til endring i skatteloven § 7-3 som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.

 8. Høring – Gjennomføring av moderniseringsdirektivet

  Det vises til departementets høringsnotat 16.11.20 om forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2019/2161 om endring av direktiv 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse(moderniseringsdirektivet).

 9. Finans Norges innspill til revidering av gjeldsordningsloven

  Finans Norge er kjent med at gjeldsordningsloven skal revideres og sendes på høring. Vi ser det som svært positivt at dette skal skje slik at loven blir bedret tilpasset dagens samfunnsutfordringer.

 10. Høringssvar – ny lov om pengespill

  Det vises til Kulturdepartementets brev 29.06.20 om høring om ny lov om pengespill. Finans Norge avgir her merknader. Finans Norge mener det er positivt at reguleringen av pengespill samles i én lovog at det innføres ytterligere tiltak for sikre trygge pengespill. Vi har følgende hovedsynspunkter

 11. Høringsuttalelse – forslag til forskrifter til ny arvelov

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev 23.06.20 om høring om forslag til forskrifter til ny arvelov. Finans Norge avgir her merknader.