Publisert

Finans Norges innspill til Dokument 8:197 S (2021-2022)) om en rettferdig boligpolitikk

Finans Norges innspill til representantforslag om en rettferdig boligpolitikk

Finans Norges innspill til Dokument 8:197 S (2021-2022)) om en rettferdig boligpolitikk. Vi viser til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av representantforslag om en rettferdig boligpolitikk (Dokument 8:197 S (2021-2022)).