Publisert

Høringssvar – Endringer i vergemålsloven

Det vises til høringsbrev av 19.01.2022 om endringer i vergemålsloven.

Finans Norge avgir med dette høringssvar.