Publisert

Finans Norges innspill til revidering av gjeldsordningsloven

Finans Norge er kjent med at gjeldsordningsloven skal revideres og sendes på høring. Vi ser det som svært positivt at dette skal skje slik at loven blir bedret tilpasset dagens samfunnsutfordringer.

Formålet med gjeldsordningsloven er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi, jf. gol. § 1-1. Finans Norge har et ønske om at det vurderes løsninger som bedre kan ivareta lovens hovedregel.