Publisert

Behov for snarlige avklaringer og forbedringer i gjeldsregistrene

Brev til Finanskomiteen.

I flere år har svært mange vært bekymret for husholdningenes gjeldsutvikling, og spesielt
veksten i forbrukslånsmarkedet har vært en kilde til mange diskusjoner om ulike tiltak som
kunne begrense dette. Etter innføringen av regler for markedsføring og utlånspraksis, og ikke
minst innføringen av gjeldsregistrene fra 1. juli 2019, er den kraftige veksten i forbrukslån nå
snudd til en nedgang i den samlede gjelden.