Forslag til endring i vergemålsforskriften (digitalt vergeregnskap)

Finans Norge er positive til Justis- og beredskapsdepartementets forslag. Til tross for effektivisering og forenkling gjennom den automatiske løsningen, er det viktig at rettssikkerheten og personverninteressene ivaretas på en tilstrekkelig måte.