Publisert

Høring – endringer i skatteloven

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 21.05.21 med forslag til endring i skatteloven § 7-3 som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.

Som påpekt i departementets høringsbrev er leie- til eie-modellene ulike i sin struktur.