Publisert

Høringssvar – utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort

Det vises til høringsbrev av 3. mars 2022 med forslag til nye regler i pass- og ID-kortforskriften om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort.