Publisert

Finanstilsynets rolle ifm. regulering av salgspantlån til forbrukere

I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

I følge både modulens innledende kapittel og Finanstilsynets omtale av modulen på eget nettsted vil kravene bli lagt til grunn for tilsynspraksis.