Publisert

Regulering av salgspantlån i Finanstilsynets Modul for kredittrisiko

Brev fra Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening til Finanstilsynet: I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

I følge både modulens innledende kapittel og Finanstilsynets omtale av modulen på eget nettsted vil kravene bli lagt til grunn for tilsynspraksis.