Finans Norge viser til kontakt med Ingvild Næss om muligheten for å gi innspill til personvernkommisjonen.

På vegne av våre medlemmer benytter vi denne muligheten til å gi innspill om hva kommisjonen bør fokusere på i sitt arbeid.