Publisert

Høring – Gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Det vises til departementets høringsnotat 16.11.20 om forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2019/2161 om endring av direktiv 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse(moderniseringsdirektivet).

Finans Norge avgir med dette sitt syn på høringen.