Høringssvar – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Det er behov for en endring av finansavtalelovens regler knyttet til renteendringer av tidsbestemte kredittavtaler som bør effektueres senest samtidig med en eventuell endring av finansavtaleloven § 2-1.

Finansnæringen vil bidra til at det tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønske ønsker tilgang til kontanter.