Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

3 resultater

Type dokument
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

    Det er behov for en endring av finansavtalelovens regler knyttet til renteendringer av tidsbestemte kredittavtaler som bør effektueres senest samtidig med en eventuell endring av finansavtaleloven § 2-1.

  2. Bransjenorm finansiell inkludering

    Bransjenorm finansiell inkludering har som målgruppe ikke-digitale kunder, samt deres pårørende. Den omhandler hvordan bankene som et minimum skal forholde seg til og behandle ikke-digitale kunder og kunder som går fra å være digitale til å bli analoge.

  3. Høringssvar – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

    Det vises til høringsbrev av 07.06.21 hvor Kulturdepartementet sender på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (tilgjengelighetsdirektivet, heretter direktivet).