Publisert

Høringssvar – Endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften

Det vises til høringsbrev 11.10.21 om forslag til endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften.

Boligprisene og husholdningenes gjeld har de siste 30 årene hatt en kraftig vekst.
Parallelt med prisveksten på boliger har husholdningenes gjeld økt. Tilgangen på
usikret kreditt opplevde en kraftig økning i perioden 2014-18.