Publisert

Høringssvar – Digitalt skifte av dødsbo

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av 23.06.21, hvor forslag til en ny bestemmelse i arveloven sendes på høring.

Finans Norge mener at det er viktig å legge til rette for å realisere effektive og
brukervennlige digitale prosesser og tjenester for skifte av dødsbo