Publisert

Høringssvar - Bankenes tilbud av kontanttjenester

Det vises til høringsbrev av 13.09.21 om bankenes tilbud av kontanttjenester.

Finans Norge avgir med dette høringssvar.