Publisert

Evaluering av gjeldsinformasjonsloven – Finans Norges innspill

Finans Norge viser til departementets brev 08.04.21 om evaluering av gjeldsinformasjonsloven.

Departementet ber særlig om næringens synspunkter på innvirkningen på finansforetakenes kredittvurderinger dersom gjeldsinformasjonsloven utvides til annen gjeld enn forbruksgjeld.