Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

430 resultater

Type dokument
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livsforsikringsforetak mv.

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 28.05.20 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag om endringer i årsregnskapsforskrifter knyttet blant annet til anvendelse av IFRS 9 i forsikringsforetak og pensjonskasser.

 2. Forholdet mellom generelle bufferkrav og pilar 2-prosessen

  De økonomiske virkningene av koronapandemien aktualiserer diskusjonen om innretningen av pilar 2-tillegg og ikke minst arbeidsdelingen mellom pilar 1- og pilar 2-krav.

 3. Behov for snarlige avklaringer og forbedringer i gjeldsinformasjonsloven

  I flere år har svært mange vært bekymret for husholdningenes gjeldsutvikling, og spesielt veksten i forbrukslånsmarkedet har vært en kilde til mange diskusjoner om ulike tiltak som kunne begrense dette. Nå ser man en tydelig nedgang i forbrukslånsveksten.

 4. Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 28.05.20 med anmodning om å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen.

 5. Høringssvar - lovforslag knyttet til overvann i plan- og bygningsloven

  Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

 6. Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

  Det vises til Finansdepartementets brev 02.06.20 hvor det bes om eventuelle merknader til midlertidige endringer i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften.

 7. Høringsuttalelse - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 27.02.20 der det bes om merknader til departementets forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty

 8. Høring – Enovas rapport om energimerkeordningen

  Finans Norge viser til departementets høring om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

 9. Forsterket fleksibilitet under boliglånsforskriften bør videreføres

  I brev til Finanstilsynet 24.04.20 viser Finansdepartementet til at det 23.03.20 ble besluttet å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften for andre kvartal i år.

 10. Høring – Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 10.02.20 med forslag til forskrift til avhendingslova.

 11. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020 - høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 24.03.20 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020.

 12. Høring – nedsettelse av inkassogebyr og -salær

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev av 6. april 2020 om nedsettelse av inndrivingskostnader.

 13. Forslag til midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften som følge av koronakrisen

  Finans Norge viser til at Finansdepartementet 23.03.20 har fastsatt midlertidige endringer i og presisering av boliglånsforskriftens regulering av fleksibilitetskvote og avdragsfrihet.

 14. Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 6. januar 2020, vedlagt en arbeidsgrupperapport utarbeidet av medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Finanstilsynet fra september 2018 samt Finanstilsynets brev og høringsnotat 2. .

 15. Høringssvar – Etikkinformasjonsutvalgets rapport – Åpenhet om leverandørkjeder

  Det vises til høringsnotat av 19. desember 2019 med forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.