Publisert

IRB-initiativ fra Finans Norge, NHO og Rederiforbundet

Næringslivet rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket. Brev til finansministeren fra de tre organisasjonene, og brev til Finansdepartementet fra Finans Norge.