Publisert

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.4.2021 om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Som bakgrunn for Finans Norges innspill finner vil vi innledningsvis gi en kort beskrivelse av hvordan våre medlemsbedrifter skal innrette arbeidshverdagen for sine ansatte etter koronapandemien.