Publisert

Høringssvar TIBER-NO

Finans Norge og Bits har behandlet forslaget og sender samlet høringssvar.

«Målsettingen for TIBER-NO er å bidra til finansiell stabilitet gjennom økt motstandsdyktighet mot
cyberangrep for kritiske funksjoner i det norske finansielle systemet. TIBER-NO er ikke ment som et
verktøy for tilsyn og overvåking av foretak og enkeltsystemer.»