Publisert

Høringsuttalelse: Forslag til endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet

Det vises til høringsnotat om endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Finans Norge avgir her våre merknader.

Bankenes sikringsfond («BS») har utarbeidet et grundig og omfattende høringsnotat om «trinn 2-
endringer» i bidragsmodellen for innskuddsgarantifondet. Finans Norge er enig i at det grunnleggende
prinsippet for innretningen av bidragsbetaling bør være at bidragene den enkelte bank betaler er i
samsvar med den risiko for tap som banken påfører innskuddsgarantifondet.